dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

NIEUWE FORMULE ONTSLAGVERGOEDING

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De kantonrechters kondigden op 28 juni jl. tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer aan dat zij werken aan een nieuwe formule inzake het toekennen van een ontslagvergoeding.

Een werknemer kan nu via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of een toestemmingsprocedure bij het UWV Werkbedrijf ontslagen worden. De werkgever bepaalt de te kiezen procedure. De kantonrechter kan in de ontbindingsprocedure een vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule toekennen. Het UWV Werkbedrijf kan geen vergoeding toekennen. De werknemer kan alsdan, indien hij meent daartoe gronden te hebben, een kennelijk onredelijk ontslag-procedure bij de kantonrechter aanhangig maken om zodoende een vergoeding toegekend te krijgen. Voor het vaststellen van die vergoeding geldt de kantonrechtersformule niet. Volgens de kantonrechter Gerrard Boot is de vergoeding die in die procedure toegekend wordt vaak ‘extreem laag’.

De kantonrechters willen het verschil in vergoeding aanpakken. Zij werken aan één formule voor alle ontslagzaken. De schade die de werknemer lijdt door het ontslag is leidend in deze nieuwe formule. De kans op het vinden van een nieuwe baan wordt daarin meegenomen.

 De kantonrechters verwachten dat zij de nieuwe formule dit najaar gereed hebben. De formule gaat dan onmiddellijk gelden. De plannen inzake het aanpassen van het ontslag van Minister Kamp van Sociale Zaken zijn bedoeld om in 2014 van kracht te worden. Of en in hoeverre deze plannen uiteindelijk doorgang vinden, is aan het nieuw te vormen kabinet.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more