dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

MODELCONTRACT VOOR ENERGIELEVERANCIERS INGEVOERD

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 1 juli 2012 is het nieuwe modelcontract voor energieleveranciers in werking getreden. Het contract bestaat uit vijf vaste onderdelen, nl.:

1)      Een bevestigingsbrief;

2)      De modelcontractvoorwaarden;

3)      De algemene voorwaarden conform het model van Energie Nederland;

4)      Het tarievenblad van de leverancier;

5)      De kwaliteitscriteria van de leverancier.

Omdat alle leveranciers verplicht zijn dit modelcontract aan te bieden, wordt de transparantie voor de consument vergroot. Dit komt omdat bij vergelijkingen van leveranciers alleen de prijs verschilt maar de overige voorwaarden gelijk zijn. Naast een hoge mate van transparantie wordt met het modelcontract ook een vergaande mate van standaardisatie en normalisatie bereikt. Een ander voordeel van het modelcontract is dat het een kosteloze opzegtermijn van maximaal 30 dagen kent. Hierdoor krijgt de consument meer vrijheid om over te stappen van leverancier en deze vrijheid brengt een concurrerende werking van leveranciers met zich. Daarnaast mogen de energietarieven twee maal per jaar gewijzigd worden, per 1 januari en 1 juli, die minimaal 1 week van tevoren kenbaar gemaakt moeten worden.

Dit modelcontract moet door de leveranciers verplicht worden aangeboden aan de consument, maar de overige vrije contractvormen blijven (nog) wel bestaan. De leveranciers mogen dus contracten blijven aanbieden met een looptijd van drie of vijf jaar.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more