dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

MR M.P. DORHOUT OVERLEDEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-compagnon

 

Mr M.P. Dorhout

Marten Dorhout werd in 1961 beëdigd tot advocaat in Rotterdam. Na zijn stage vormde hij met zijn vader Pieter Dorhout een maatschap in Groningen en gaf daarmee een forse stimulans aan de verdere ontwikkeling van ons kantoor.  Gedurende zijn hele carrière heeft hij zich intensief ingezet voor zijn cliënten en de opleiding van stagiaires en raio’s. Ook voor de Nederlandse Orde van Advocaten was hij actief. Zo was hij onder meer lid van het College van Afgevaardigden en lid van de Raad van Discipline in het Hofressort Leeuwarden. Buiten de advocatuur is Marten Dorhout actief geweest in tal van maatschappelijke functies. In 2005 werd hij daarvoor koninklijk onderscheiden met een benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bovenal was Marten Dorhout een zeer beminnelijk mens en een bindende kracht binnen ons kantoor. In 2000 beëindigde hij zijn loopbaan in de advocatuur. Wij denken met groot respect en intense genegenheid aan hem terug.

Onze gevoelens van medeleven gaan in het bijzonder uit naar zijn echtgenote Marthy, zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Groningen, 7 september 2012

Namens Dorhout Advocaten N.V.

Henk de Groot, bestuurder

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more