dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

GROEN-GASINVOEDING: EEN JURIDISCHE ANALYSE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De biogasproductie is de afgelopen jaren flink gestegen. Hoewel er in het verleden veelal gebruik werd gemaakt van warmtekrachtkoppelingsinstallaties om het biogas om te zetten naar elektriciteit en warmte, wordt het tegenwoordig opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit (groen gas). Dit gas wordt in toenemende mate het aardgasnet ingevoed.

Het razende tempo van groen-gasinitiatieven gaf de aanleiding voor een nadere analyse van het juridische concept ‘groen-gasinvoeding’. Een overzicht van de waardeketen van groen gas, met uitgebreide uiteenzetting van de juridische positie van groen gas, is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht.

Hier treft u het artikel aan.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more