dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

HOE WEET U OF EEN BEDRIJF WAARMEE U ZAKEN DOET FAILLIET IS VERKLAARD EN WIE ALS CURATOR IS AANGESTELD?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Via www.rechtspraak.nl kunt u het Centraal Insolventieregister raadplegen onder “uitspraken en registers”. Het Insolventieregister bevat informatie over faillissementen en surseances van betaling van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en over schuldsaneringen van natuurlijke personen.

Via het zoeksysteem krijgt u toegang tot alle aanwezige informatie per faillissement, zoals de gegevens van de curator/bewindvoerder, de datum van faillietverklaring of de datum van een eventuele verificatievergadering. U kunt via het Insolventieregister tevens toegang krijgen tot de door de curator ingediende verslagen voor een meer gedetailleerd overzicht van de lopende kwesties in een faillissement. Alleen gegevens die gepubliceerd zijn na 1 januari 2005 zijn in te zien.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more