dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VERWACHT: WET NADEELCOMPENSATIE EN SCHADEVERGOEDING BIJ ONRECHTMATIGE BESLUITEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het wetsvoorstel Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten is op 29 januari 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. Hierin zijn een aantal algemene bepalingen over schadevergoeding bij (on)rechtmatig overheidshandelen geregeld. Tot nu toe was dit niet goed in een wettelijke regeling vastgelegd.

Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Iemand kan schade lijden als gevolg van een besluit van een overheidsinstantie (bestuursorgaan) dat achteraf onjuist (onrechtmatig) blijkt te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een besluit waarin het college van burgemeester en wethouders van een gemeente een bedrijf een last onder dwangsom oplegt om bepaalde activiteiten te staken en later blijkt dat er helemaal geen sprake is van een overtreding. Als de bestuursrechter dit besluit vernietigt, is het bedrijf een tijd ten onrechte gesloten geweest. Hierdoor heeft het bedrijf schade geleden, bijvoorbeeld in de vorm van gemiste omzet. Of denk aan een besluit van het college van burgemeester en wethouders waarbij een aangevraagde bouwvergunning ten onrechte is geweigerd. Het gaat dus veelal om besluiten die door de bestuursrechter om uiteenlopende redenen zijn vernietigd. Met de vernietiging van een besluit komt de onrechtmatigheid ervan vast te staan.

De nieuwe artikelen 8:88 – 8:95 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelen de gang van zaken bij een verzoek om schadevergoeding als gevolg van onrechtmatige besluiten. In het wetsvoorstel is een competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter opgenomen. De bestuursrechter wordt exclusief bevoegd ten aanzien van schadeverzoeken op het terrein van de Centrale Raad van Beroep en van de belastingrechter. Beide terreinen omvatten het grootste deel van het financiële bestuursrecht en het ambtenarenrecht. Hiernaast is de bestuursrechter bevoegd voor zover de vergoeding ten hoogste € 25.000,00 is. De burgerlijke rechter wordt bevoegd om te oordelen over de schadevergoeding voor procedures die behoren tot de bevoegdheid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Een belanghebbende kan op grond van het nieuwe artikel 8:89 van de Awb de bestuursrechter verzoeken een bestuursorgaan te veroordelen tot het vergoeden van de door hem geleden schade ten gevolge van een onrechtmatig besluit. Het verzoek moet gedaan worden via het indienen van een verzoekschrift. Als er sprake is van onrechtmatig overheidshandelen dient de schade in beginsel in zijn geheel vergoed te worden.

Nadeelcompensatie

Ook rechtmatig handelen door de overheidkan tot schadeleiden. Denk bijvoorbeeld aan de winkelier die maandenlang met een opgebroken winkelstraat wordt geconfronteerd omdat er nieuwe riolering moet worden aangelegd, waardoor zijn winkel niet goed te bereiken is en zijn verkoop terugloopt. In zo’n geval wordt een winkelier, in vergelijking met andere winkeliers, onevenredig zwaar getroffen door het rechtmatig overheidshandelen. In dat geval dient zijn schade vergoed te worden. Een dergelijke schadevergoeding wordt ook wel nadeelcompensatie genoemd.

Omdat er momenteel verschillende wettelijke en buitenwettelijke regelingen bestaan die betrekking hebben op nadeelcompensatie is in het wetsvoorstel een algemene regeling in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen. In de artikelen 4:126 – 4:131 van de Awb worden regels gegeven over het doen van een verzoek om nadeelcompensatie. Er dient hierbij sprake zijn van een redelijke compensatie. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de gehele schade wordt vergoed.

Inwerkingtreding

Met het aannemen van deze wet door de Eerste Kamer is deze nog niet in werking getreden. De wet zal nu moeten worden voorgedragen voor ondertekening door de koningin of wellicht al door de koning. Daarna zal de wet bekend worden gemaakt via het Staatsblad, waarbij ook de datum van inwerkingtreding bekend gemaakt zal worden.

Related Posts

Komen de miljoenen van…

Schorsing Sywert c.s. Op 28 april 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam Sywert en zijn compagnon geschorst als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Een voorlopige maatregel van de rechtbank…
Read more

Lang leve de pre-pack…

Vers van de pers: de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak FNV/Heiploeg. Het Hof geeft ruimte voor de pre-pack. Anders dan in het Smallsteps-arrest oordeelt het Hof…
Read more

Verplicht van het gas…

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 gebouwd zonder een gasaansluiting. In de Gaswet is bepaald dat een gasleverancier nieuw te bouwen bouwwerken niet zal aansluiten op het gasnet (artikel 10 lid 7…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd