dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

UITSTEL VAN INVOERING NIEUWE VERPLICHTE LEVERANCIERSMODEL

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De invoering van het nieuwe verplichte leveranciersmodel wordt uitgesteld tot 1 augustus 2013 vanwege vertraging in de implementatie van de administratieve IT-systemen. De energiesector had de Minister om uitstel verzocht, omdat niet verzekerd kon worden dat de overgang naar het leveranciersmodel per 1 april 2013 geruisloos zou verlopen voor consumenten. Netbeheerder en leveranciers hebben hebben de Minister laten weten dat die zekerheid wél kon worden gegeven bij invoering per 1 augustus 2013.

Momenteel zijn er verschillende modellen voor facturering van de netwerkkosten: de leverancier factureert de netwerkkosten bij de klant, de leverancier factureert namens de netbeheerder bij de klant of de netbeheerder factureert zelf aan de klant. Door het leveranciersverbruik voor alle kleinverbruik-aansluitingen verplicht te stellen, ontvangen de klanten in alle geval nog slechts één factuur.

Opmerkelijk is overigens dat de Minister in de kamerbief spreekt over “consumenten”. In de Electriciteitswet wordt namelijk slechts een onderscheid gemaakt tussen klein- en grootverbruikers. Vermoedelijk heeft de hantering van het begrip “consumenten” een politieke achtergrond.

De kamerbrief is te vinden op:

 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/14/kamerbrief-uitstel-inwerkingtreding-leveranciersmodel.html

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more