dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

DE RECHTER KAN EEN DESCENTE GELASTEN: WAT IS DAT EIGENLIJK?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De term descente is ontleend aan de Franse Code de Procédure Civile, getiteld ‘Des descentes sur les lieux’[1], hetgeen vrij vertaald inhoudt ‘invallen op het terrein’. In de praktijk valt onder de term descente zowel een plaatsopneming (m.b.t. onroerende zaken) als een bezichtiging (m.b.t. roerende zaken).

Op grond van artikel 201 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan de rechter in een procedure op verzoek van een partij of ambtshalve, vergezeld van de griffier, een plaatselijke gesteldheid opnemen of zaken bezichtigen die niet of bezwaarlijk ter terechtzitting kunnen worden overgebracht.

In het algemeen vindt een descente op de volgende manier plaats:

In het tussenvonnis bepaalt de rechter onder andere welke plaats of zaak in ogenschouw moet worden genomen en de tijd en plaats van de bezichtiging. De rechter kan tegelijk met de descente een comparitie van partijen ter plaatse gelasten.

Op het in het tussenvonnis genoemde tijd, komt de rechter, vergezeld van de griffier (die aantekeningen maakt en vervolgens daarvan een proces-verbaal opmaakt) ter plaatse kijken wat er speelt. De rechter heeft voor het doen van een plaatsopneming of bezichtiging de toegang tot elke plaats. Hij mag zelfs, onder voorwaarden, een woning binnentreden zonder de toestemming van de bewoner. De rechter stelt partijen in de gelegenheid om opmerkingen te maken of verzoeken te doen en de rechter kan, indien hij dit nodig acht, ook ter plaatse getuigen horen. Indien er tevens een comparitie is gelast, zal daarna (meestal op neutraal terrein in de buurt van de plaats van de descente) een comparitie plaatsvinden.

Uit de jurisprudentie volgt dat het niet de bedoeling is dat de rechter op eigen houtje een kijkje gaat nemen ter plaatse. Bijvoorbeeld omdat hij toch altijd al langs dat gebouw fietst op weg naar huis. De rechter mag dan ook niet gegevens, verkregen bij een ‘niet-officiële bezichtiging’, aan zijn oordeel ten grondslag leggen. Dit mag alleen als het gaat om feiten van algemene bekendheid, die geen bewijs behoeven, en waar partijen dan ook geen geschil over zullen hebben.

De voordelen van een descente zijn dat een descente in het algemeen een duidelijker beeld geeft dan de – soms door kopie verminderde kwaliteit – foto’s die de rechter onder ogen krijgt. Ook is het aan de hand van foto’s en omschrijvingen vaak moeilijk in te schatten hoe groot iets, bijvoorbeeld een doorgang of een muur, daadwerkelijk is of hoe luid en hinderlijk het geluid waarover wordt geklaagd, en inmiddels geprocedeerd, nou echt is.

De advocaten zijn vaak al wel ter plaatse geweest in verband met de voorbereiding van de zaak van de cliënt. En al weten de advocaten en hun cliënten nog zo goed wat er aan de hand is, en ook al kunnen de advocaten dat goed overbrengen op de rechter, een kijkje ter plaatse – al is het maar van korte duur – zegt vaak toch meer dan een aantal foto’s. En uiteraard al helemaal als het bijvoorbeeld om een kwestie van geluid gaat (ook al zou je een geluidsopname in het geding kunnen brengen).

Een voorbeeld waarbij de rechter een descente zou kunnen gelasten is bij een burengeschil, waarbij eisers “gek” worden van de non-stop blaffende honden van de buren (met name als de buren zelf niet thuis zijn). Geluid is vaak subjectief; zeker als je er elke dag (en nacht) mee te maken hebt zou je onbewust al bij het zachtste geluid denken dat je het geblaf weer hoort. Het zelfde geldt natuurlijk als bijvoorbeeld de zoon van de buren elke avond oefent op zijn drumstel, enzovoorts. Andere gevallen waarbij het nuttig kan zijn om een descente te gelasten is als het om afmetingen gaat. Bijvoorbeeld bij doorgangsmogelijkheden bij erfdienstbaarheid.

De reis- en verblijfkosten die de rechter en de griffier in verband met de descente maken, komen ten laste van de Staat. De overige kosten komen normaliter voor rekening van partijen zelf. Kortom: indien de zaak, gelet op alle omstandigheden van het geval, geschikt lijkt voor een descente, omdat de rechter hierdoor een beter beeld zou kunnen krijgen van het geschil, is het de moeite waard om hier om te verzoeken.


* Zie Kluwer, Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 201 Rv.

Related Posts

Komen de miljoenen van…

Schorsing Sywert c.s. Op 28 april 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam Sywert en zijn compagnon geschorst als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Een voorlopige maatregel van de rechtbank…
Read more

Lang leve de pre-pack…

Vers van de pers: de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak FNV/Heiploeg. Het Hof geeft ruimte voor de pre-pack. Anders dan in het Smallsteps-arrest oordeelt het Hof…
Read more

Verplicht van het gas…

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 gebouwd zonder een gasaansluiting. In de Gaswet is bepaald dat een gasleverancier nieuw te bouwen bouwwerken niet zal aansluiten op het gasnet (artikel 10 lid 7…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd