dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

EERSTE WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT PER 1 JULI 2014 VERWACHT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Naar verwachting worden de eerste wijzigingen van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid (nr. 33818) al per 1 juli 2014 ingevoerd. Doel van het wetsvoorstel is het aanpassen van het arbeidsrecht aan de veranderde arbeidsverhoudingen in de samenleving. De Wet werk en zekerheid beoogt onder meer mensen met een flexibele arbeidsrelatie meer zekerheid te bieden. Hun positie zal meer gelijk worden getrokken met die van personen met een vaste baan.

Op 8 april 2014 vond het voorbereidend onderzoek plaats door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor werkgevers is het zaak de ontwikkelingen in de gaten te houden.

De volgende verwachte wijzigingen per 1 juni 2014 verdienen de aandacht:

– verbod om een proeftijd overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur voor 6 maanden of minder;

– verbod om een concurrentiebeding overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur;

– een werkgever moet bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur ten minste 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aangeven of deze al dan niet wordt verlengd op straffe van een aanzegboete;

– (N.B. De belangrijke wijziging van de zgn. ketenregeling is uitgesteld tot 15 juli 2015).

Het ontslagrecht gaat na invoering van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend wijzigen. Laat u zich tijdig informeren!

bronnen:

www.rijksoverheid.nl

www.eerstekamer.nl

kroniek bij Advocatenblad april 2014, nr 4

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more