dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WERKGEVERS OPGELET!

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Gisteren is de Wet werk en zekerheid gepubliceerd. [zie officielebekendmakingen.nl/stb-2014-216l ]

De belangrijkste wijzigingen – ingaande per 1 januari 2015 – zijn:

a) werkgevers hebben een ‘aanzegplicht’, een maand voordat een tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt;

b) proeftijd bij een arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden is verboden;

c) concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verboden – tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen hiervoor zijn;

d) er kunnen sectoren worden aangewezen waar het gebruik van nul-urencontracten wordt verboden.

Per 1 juli 2015 volgt een aantal andere wijzigingen, zoals de aanpassing van de ketenregeling en het ontslagrecht.

Werkgevers doen er verstandig aan om bij nieuwe arbeidsovereenkomsten te anticiperen op deze nieuwe wetgeving. Ondanks de nieuwe ‘verboden’ is er contractueel meer mogelijk dan u denkt!

Neem contact op met Lennart van der Ree. Hij kent de ins- en de outs.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more