dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KABEL- EN LEIDINGSCHADE; HOE ONTKOMT U ALS FEITELIJKE GRONDROERDER AAN AANSPRAKELIJKHEID?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Tijdens een WION-bijeenkomst is onlangs aan de orde geweest dat het aantal graafschades met meer dan 7% is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit is een positieve trend. Het blijft echter teveel, als je bedenkt dat je het dan nog over ruim 30.000 schadegevallen per jaar hebt. De feitelijke grondroerder is de veroorzaker van deze schade aan kabels en leidingen. Hij wordt dan ook doorgaans aansprakelijk gesteld. Kan de grondroerder ontkomen aan zijn aansprakelijkheid? Het antwoord is JA.

Om aan aansprakelijkheid te kunnen ontkomen is wel vereist dat de grondroerder voldoet aan de norm zorgvuldig graven. Voordat de grondroerder daadwerkelijk mag gaan starten met de graafwerkzaamheden dient de grondroerder altijd eerst een KLIC-melding bij het Kadaster te doen. Daarna dient hij de precieze ligging van de kabels en leidingen vast te stellen en zichtbaar te maken door het graven van een proefsleuf met een diepte van 15 cm. Bij het graven dient handmatig te worden voorgestoken tot een diepte van 20 cm. De lengte van de proefsleuf bedraagt 1,5 meter aan weerszijden van de theoretische ligging op de tekening. Als de kabels of leidingen niet in de proefsleuf worden aangetroffen dient de grondroerder contact op te nemen met de netbeheerder om vervolgacties te bepalen. Pas als voldaan is aan deze verplichtingen, dan mag de grondroerder daadwerkelijk starten met de daadwerkelijke graafwerkzaamheden en niet eerder (!).

De tekeningen van het Kadaster dienen tijdens de graafwerkzaamheden op de graaflocatie aanwezig te zijn om graafschade te voorkomen. Deze tekeningen zijn vooral van belang voor de kraanmachinist en de voorsteker. De kraanmachinist dient deze tekeningen dan ook standaard bij zich te hebben. De tekeningen zijn digitaal beschikbaar. Het is dan ook het meest praktische om de kraanmachinist een i-pad te geven, zodat hij altijd de beschikking heeft over de digitale tekeningen. Deze investering weegt niet op tegen de kosten die u zou moeten maken bij het ontstaan van kabel- en leidingschade.

Als de grondroerder niet voldoet aan de norm zorgvuldig graven, kan ik u alvast meedelen dat de grondroerder niet aan zijn aansprakelijkheid zal ontkomen. Helaas komt het in de praktijk nog vaak voor dat zonder KLIC-melding, voorsteken en/of proefsleuven wordt gegraven. Ik begrijp dit niet. Daarmee wordt namelijk een groot risico op schade en aansprakelijkheid genomen. Mijn advies is, laat zorgvuldig graven de standaard worden binnen uw onderneming.

De grondroerder dient te bewijzen dat hij heeft voldaan aan de norm zorgvuldig graven. In de praktijk blijkt dit een lastige. Hier gaat het vaak mis. De grondroerder heeft doorgaans namelijk niets vastgelegd. Mijn advies is dan ook om tijdens de graafwerkzaamheden foto’s te maken, waaruit blijkt dat u heeft voldaan aan uw onderzoeksplicht. Leg bijvoorbeeld een meetlat langs de proefsleuf, waaruit blijkt dat u de 1,5 meter aan weerszijden van de theoretische ligging in acht heeft genomen. Dit vergt slechts enkele minuten van uw tijd en weegt niet op tegen de kosten die u zou moeten maken bij aansprakelijkheid voor kabel- en leidingschade.

Alleen als u kunt bewijzen dat u zorgvuldig heeft gegraven bestaat er een mogelijkheid om te ontkomen aan aansprakelijkheid voor kabel- en leidingschade die u als grondroerder heeft veroorzaakt. Wees u als grondroerder hier terdege van bewust: graaf zorgvuldig en leg dit vast.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more