dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KABEL- EN LEIDINGSCHADE – WANNEER BENT U BIJ GRAAFWERKZAAMHEDEN AANSPRAKELIJK VOOR DE FOUT VAN EEN ANDER?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het is eerder regel dan uitzondering dat de graafketen bestaat uit meerdere schakels. Veelvuldig bevinden zich tussen de hoofdaannemer en de daadwerkelijke uitvoerder van de graafwerkzaamheden nog een aantal onderaannemers. Dit maakt het voor de benadeelde partij, die schade lijdt als gevolg van graafwerkzaamheden, bijzonder lastig om uit te zoeken bij wie hij zijn schade kan verhalen. De wetgever schiet hem echter te hulp met de zogenaamde kwalitatieve aansprakelijkheid.

De wet regelt in een aantal algemene bepalingen de gevallen waarin u aansprakelijk kunt worden gehouden voor het handelen van een zogenaamde ‘hulppersoon’. Zo kan de opdrachtgever waarmee u een overeenkomst heeft gesloten om graafwerkzaamheden te verrichten, u aansprakelijk houden voor de schade als gevolg van een foute handeling van een hulppersoon (bv. onderaannemer/loonwerker) die u bij de uitvoering van deze graafwerkzaamheden zelf heeft ingeschakeld. Op grond van art. 6:76 BW is namelijk degene die bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik maakt van de hulp van andere personen voor hun gedragingen aansprakelijk op dezelfde voet als wanneer hij de betreffende handelingen zelf zou hebben verricht.

Daarnaast kunnen benadeelde derden, waar u geen overeenkomst mee heeft gesloten, u ook aansprakelijk stellen voor hun schade als gevolg van een foute handeling bij de graafwerkzaamheden door een hulppersoon. Hierbij kunt u onder meer denken aan de aansprakelijkheid voor ondergeschikte (art. 6:170 BW) en niet-ondergeschikte (art. 6:171 BW) uitvoerders binnen uw eigen bedrijf.

Meest bekend is de kwalitatieve aansprakelijkheid van de werkgever voor het handelen van werknemers. Dit betekent concreet onder meer dat in het geval een werknemer tijdens dienstverband in opdracht van zijn werkgever graafwerkzaamheden verricht en daarbij schade toebrengt aan een derde, de benadeelde partij zowel de werkgever als de ondergeschikte persoon kan aanspreken tot vergoeding van de schade. Het begrip ‘ondergeschikten’ dient overigens ruim te worden uitgelegd. Hieronder kunnen niet alleen werknemers worden geschaard, maar onder omstandigheden ook personen buiten dienstverband. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan ZZP-er’s en ingeleende werkkrachten.

Minder bekend is de kwalitatieve aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor niet- ondergeschikten. In het geval een niet-ondergeschikte (lees: een werknemer van een onderaannemer) in opdracht van zijn opdrachtgever (lees: hoofdaannemer) graafwerkzaamheden verricht ter uitoefening van het aannemersbedrijf van de opdrachtgever en daarbij schade toebrengt aan een derde, kan de benadeelde partij niet alleen de feitelijke graver maar ook de opdrachtgever aanspreken tot schadevergoeding. Voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever is wel vereist dat de benadeelde partij de feitelijke graver die de schade heeft veroorzaakt én het bedrijf van de opdrachtgever als een ‘eenheid van onderneming’ kan beschouwen. Een belangrijke vraag die in dit verband dient te worden beantwoord is of (objectief gezien) de graafwerkzaamheden behoren tot de werkzaamheden ter uitoefening van een aannemersbedrijf? Het antwoord is JA. Dit betekent dat een aannemersbedrijf dat graafwerkzaamheden laat uitvoeren door een ander aannemersbedrijf (zoals een onderaannemer) ook voor de fouten van diens personeel tegenover derden aansprakelijk kan worden gesteld.

Wees u als aannemer binnen de graafketen terdege bewust dat de benadeelde partij niet alleen de onderste schakel aansprakelijk kan stellen voor de geleden schade als gevolg van graafwerkzaamheden, maar ook (alle) aannemers in de bovenliggende schakels. Of de aangesproken schakel vervolgens de schade op de werkelijke dader(s) kan verhalen hangt af van hun onderlinge rechtsverhouding.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid in het algemeen en kabel- en leidingschade in het bijzonder kunt u vrijblijvend contact opnemen met

Pieter Lettinga.

Related Posts

Komen de miljoenen van…

Schorsing Sywert c.s. Op 28 april 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam Sywert en zijn compagnon geschorst als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Een voorlopige maatregel van de rechtbank…
Read more

Lang leve de pre-pack…

Vers van de pers: de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak FNV/Heiploeg. Het Hof geeft ruimte voor de pre-pack. Anders dan in het Smallsteps-arrest oordeelt het Hof…
Read more

Verplicht van het gas…

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 gebouwd zonder een gasaansluiting. In de Gaswet is bepaald dat een gasleverancier nieuw te bouwen bouwwerken niet zal aansluiten op het gasnet (artikel 10 lid 7…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd