dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ENTHOUSIASTE DEELNAME AAN DOOR DORHOUT ADVOCATEN GEORGANISEERD LNG-EVENEMENT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Dorhout Advocaten is actief op het gebied van Energierecht en heeft in dat kader op maandag 10 november 2014 de tweede editie georganiseerd van het LNG-evenement “Fuel of the future”. De deelnemers bestonden uit de verschillende (toekomstige) geledingen die betrokken zijn bij LNG. Van producent tot eindgebruiker, vrijwel alle schakels in de LNG-keten waren vertegenwoordigd. Het evenement had betrekking op de verdeling van verantwoordelijkheid in de LNG-keten en de daarmee samenhangende juridische mogelijk- en onmogelijkheden. Er kwam een aantal voor de praktijk belangrijke vragen aan de orde zoals: “Wanneer is sprake van overdracht van eigendom of houderschap?” en “Waar in de LNG-keten ligt de verantwoordelijk voor de gaskwaliteit?” In het plenaire gedeelte kwamen interessante sprekers aan het woord, gevolgd door een tweetal workshoprondes, waarbij zeer veel boeiende discussies ontstonden. Het evenement bestond uit een kort plenair gedeelte, gevolgd door een tweetal workshoprondes, waar zeer boeiende discussies hebben plaatsgevonden.

In het plenaire gedeelte was Iris Vis de eerste spreker. Zij is Hoogleraar Engineering en penvoerder in het Dinalog-project “Design of LNG Networks”. Een van de resultaten van dit onderzoeksproject is een zogeheten “Blue Print” dat duidelijk maakt hoe een LNG-netwerk zo efficiënt, effectief en duurzaam mogelijk kan worden opgezet. Iris  zette uiteen welke aspecten belangrijk zijn bij het ontwerp van een LNG-netwerk. Het gaat hierbij om allerlei facetten, waaronder toegankelijkheid, veiligheid, planning en efficiënt gebruik. Verder besprak zij de belemmeringen die aanwezig zijn bij het ontwerp van een LNG-netwerk binnen diverse schakels in de keten. Het wegnemen van deze belemmeringen is cruciaal voor de ontwikkeling van het netwerk.

De tweede spreker was Daisy Tempelman, promovenda bij het Groningen Centre of Energy Law aan de Rijksuniversiteit Groningen en juridisch adviseur bij Dorhout Advocaten. Daisy besprak de juridische aspecten van het opzetten van een LNG-netwerk. Hierbij introduceerde zij enkele belangrijke juridische begrippen die verband houden met verantwoordelijkheden in diverse schakels in de LNG-keten, zoals houderschap, bezit en eigendom.

Na het plenaire gedeelte namen de aanwezigen deel aan de workshops  Opslag en Capaciteit (door Gerben Dijkstra), Strategische Planning infrastructuur (door Erik Büthker), Distributieproces (door Filips Jager) en Gaskwaliteit (door Jacques Dam).

In deze workshops lag de opdracht om aan te geven waar in de keten sprake is van de juridische overdracht van eigendom of houderschap. Dit leidde tot een andere vraag: “Waar in de keten ligt de (juridische) verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de kwaliteit van het LNG en waar zou die moeten liggen?” Deze vragen maakten boeiende en gepassioneerde discussies los bij de diverse deelnemers. Verder wisselden de deelnemers gedachten uit  over de praktische en juridische moeilijkheden (of mogelijkheden!) bij de ontwikkeling van de brandstof LNG.

Op de informele borrel na afloop werd op enthousiaste wijze nog een verder vervolg gegeven aan het inhoudelijke deel van het evenement. Dit  evenement heeft geleid tot interessante resultaten en inzichten, die opgenomen worden in het zogeheten “Witboek Juridische aspecten van de brandstof LNG”. Geïnteresseerden kunnen dit Witboek opvragen bij Daisy Tempelman. Voor algemene (juridische) vragen over de LNG-sector of de energiesector in het algemeen kunt u terecht bij Daisy Tempelmanof Hans Koenders .

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more