dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

RENTESWAP & BANKAANSPRAKELIJKHEID

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

AFM legt ABN Amro flinke boete op: who is next?

Op 20 oktober jl. heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een bestuurlijke boete van € 2.000.000,00 opgelegd aan ABN Amro Bank N.V. (ABN Amro). De AFM is van oordeel dat ABN Amro tekort is geschoten in de door haar aan MKB-ondernemingen verleende diensten met betrekking tot renteswaps.

De AFM is van oordeel dat ABN Amro in de periode van 21 oktober 2010 tot en met 10 januari 2013 het bepaalde in artikel 35, eerste lid, BGfo heeft overtreden, omdat ABN Amro onvoldoende gegevens heeft bijgehouden over haar dienstverlening met betrekking tot renteswaps. Door deze handelswijze is het voor de AFM onmogelijk om haar toezichthoudende taak uit te oefenen en te beoordelen in hoeverre de ABN Amro de wet- en regelgeving heeft overtreden.

De ABN Amro betwist de verschuldigdheid van de boete en stelt zich daarbij onder meer op het standpunt dat zij niet als adviseur of dienstverlener zou hebben gehandeld, maar dat er sprake zou zijn van een ‘principal-to-principal’ relatie. De AFM veegt dit van tafel en omschrijft het bedieningsmodel van ABN Amro als verwarrend en diffuus. Enerzijds doordat ABN Amro in haar documentatie een dienstverlenend karakter van haar handelen uitdrukkelijk uitsluit en anderzijds doordat het feitelijk handelen van ABN Amro wel degelijk een dienstverlenend karakter heeft. De AFM kwalificeert het handelsgedrag van ABN Amro als dienstverlening voor rekening van de MKB-ondernemingen.

Dit oordeel van de AFM is in lijn met de rechtspraak, waarin onder andere is uitgemaakt dat de renteswap een complex en risicovol product is. Op de bank rust daarom een bijzondere zorgplicht jegens de cliënt. Hierdoor dient de bank de cliënt ‘in niet mis te verstane bewoordingen’ te waarschuwen tegen de aan de renteswap verbonden risico’s. Deze bijzondere zorgplicht geldt ook voor MKB-ondernemers.

Andere banken hebben niet anders gehandeld dan de ABN Amro. Ik vraag mij dan ook hardop af:  Who is next?

Mocht u vragen hebben over renteswaps dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Pieter Lettinga.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more