dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KIND EN ADVOCAAT?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het is de laatste tijd veel in het nieuws geweest: de (v)echtscheiding en de nadelige gevolgen ervan voor de kinderen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom mensen uitgenodigd om ideeën aan te dragen om vechtscheidingen tegen te gaan. Dit heeft erin geresulteerd dat er meer dan 500 voorstellen zijn ingediend, een aantal daarvan worden nader uitgewerkt. Eén van de eerste stappen die is genomen, is de benoeming van een regierechter. Vanaf volgend jaar wordt er per echtscheiding één rechter benoemd die handelt. Nu is het zo dat er vaak meerdere rechters bij een zaak zijn betrokken.

De Nederlandse Orde van Advocaten vindt dat niet genoeg, ieder kind moet recht hebben op een advocaat wanneer ouders gaan scheiden. Die advocaat spreekt met het kind en kan aan de hand daarvan een Kindplan opstellen. Dit sluit ook aan bij het hoorrecht uit het International Verdrag voor de Rechten van het Kind en het Nederlandse procesrecht.

Er zijn al veel goede en gespecialiseerde familierechtadvocaten, aangesloten bij de Vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediators. Om ook kinderen goed te kunnen helpen, pleit de beroepsvereniging van advocaten voor ontwikkeling van een extra leergang.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met Marianne Verheul .

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more