Hans Koenders Dorhout advocaten

HANS KOENDERS LID VAN ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS (RICS)

Hans Koenders Dorhout advocaten

Het RICS is een internationale organisatie die professionals vertegenwoordigt die werkzaam zijn op het gebied van vastgoed, grond en bouw over de hele wereld. Het RICS is inmiddels het merkteken geworden van deskundigheid op vastgoedgebied overal ter wereld door normen vast te stellen en de beroepsgroep te reguleren op basis van strikte ethische gedragsregels. Voorts is het RICS de toonaangevende bron voor vastgoedgerelateerde kennis en verstrekt zij onafhankelijk en onpartijdig advies aan leden, overheden en internationale organisaties. Wereldwijd zijn er meer dan 100.000 leden die voorafgaand aan hun lidmaatschap een (opleidings)traject moeten volgen (www.joinricsineurope.eu/nl).

Hans Koenders is geslaagd voor zijn final assessment en mag nu de titel MRICS (Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors) voeren.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more