dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

SIMONE PIPPING ALS EERSTE ADVOCAAT BEËDIGD DOOR RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Met de inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart per 1 januari jl. is ‘onze’ Simone Pipping als allereerste advocaat op 25 januari jl. beëdigd door de (nieuwe) Rechtbank Noord-Nederland. Het arrondissement van deze rechtbank omvat nu de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe en heeft als zittingsplaatsen: Assen, Emmen, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Winschoten.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more