Simone is een van onze advocaten
Juridisch onderzoek energiebedrijf

Voor een groot energiebedrijf hebben wij onderzoek verricht naar alle juridische voetangels en klemmen in verband met een mogelijke overname van een omvangrijk zonnepark. Het interessante aan deze case was dat wij in heel korte tijd een totaalbeeld moesten zien te krijgen van alle van belang zijnde aspecten want ook hier gold: voorkomen is altijd beter dan genezen!!


Juridisch onderzoek zorgbedrijf

Een bedrijf, dat een product heeft ontwikkeld voor toepassing in de zorgsector, heeft mij voor een behoorlijke uitdaging gesteld. Het bedrijf was, ondanks goede vooruitzichten, in financiële problemen geraakt. Het is uiteindelijk gelukt om een buitengerechtelijk akkoord te bereiken met alle ca. 35 schuldeisers, terwijl er maar een zeer laag percentage kon worden aangeboden.


Kort geding

In een zaak over gemeenschappelijk eigendom van een pand, waarbij de samenwerking werd gekwalificeerd als maatschap, ben ik een spoed kort geding gestart om te voorkomen dat de wederpartij van mijn cliënt zijn onverdeeld aandeel in het pand zou leveren aan een derde. Cliënt heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep gelijk gekregen.

Het arrest van het hof is gepubliceerd.

Nicolette Venema – Apotheek De Peeleres

“Betrouwbaar en zorgvuldig.”

“Eigenschappen van een goede advocaat? Ik zou zeggen: vasthoudend zijn, geduld hebben. Tact!”


“Misverstandje: advocatuur draait om conflicten. De sport is juist om die op tijd te voorkomen.”

MINI CV

Als advocaat houd ik mij met name bezig met energierecht. Op het gebied van energie loopt de techniek vaak voor op de wetgeving of wordt er pas aan het juridische deel gedacht als er al is begonnen met de uitwerking van de plannen. Ik adviseer bedrijven met innovatieve ideeën en zoek samen met hen naar creatieve oplossingen.

Ik sta ondernemers ook bij op het gebied van contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en ondernemingsrecht. Deze gebieden lopen vaak door elkaar. Onlangs heb ik nog aan een zaak gewerkt waarbij al deze rechtsgebieden aan bod kwamen: voor een groot energiebedrijf hebben wij juridisch onderzoek verricht in verband met een mogelijke overname van een bedrijf dat eigenaar was van een groot zonnepark. Het interessante aan deze case was dat wij in heel korte tijd een totaalbeeld moesten zien te krijgen van alle van belang zijnde aspecten, waaronder energierecht, contracten- en ondernemingsrecht.

Sinds 1 januari 2013 werk ik als advocaat bij Dorhout Advocaten. Zowel in mijn werk als in privé hecht ik veel waarde aan betrokkenheid en betrouwbaarheid; net als aan winnen overigens. Of dat nu de zaak van mijn cliënt is, of een hockeywedstrijd in het weekend.

In augustus 2010 studeerde ik af aan de Rijksuniversiteit Groningen in het Nederlands recht, met als richting privaatrecht. In 2009 heb ik een half jaar aan de universiteit van Stockholm gestudeerd. Na mijn studie ging ik aan de slag als gerechtssecretaris, bij de rechtbank in Leeuwarden op de afdelingen handelsrecht en kanton. Belangrijk onderdeel van mijn takenpakket was het opstellen van conceptvonnissen. Daarnaast deed ik zittingservaring op, onder meer bij kort gedingen.

Publicaties

 • Artikel “Meerdere leveranciers op één aansluiting” in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht
 • Artikel “Het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking doorgelicht” in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht.

Nevenactiviteiten/ -werkzaamheden

 • Voorzitter en medeoprichter van VIEN (Vrouwen in Energie Netwerk Noord Nederland)
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)
 • Redacteur en auteur Dorhout Energie Nieuwsbrief
 • Gastdocent Hanzehogeschool en Energy Academy Europe

Specialisaties

 • Energierecht
  (in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd*)

  *deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied

Overige rechtsgebieden

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Contractenrecht
 • Insolventierecht
 • Ondernemingsrecht