dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ENERGIERECHT SPECIALISTEN BIJ DORHOUT: LEERGANG ENERGIERECHT SUCCESVOL AFGEROND

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Lennart van der Ree en Hans Koenders hebben eind april  2013 de postdoctorale Leergang Energierecht van ruim acht maanden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met succes afgerond.

Lennart van der Ree schreef zijn afrondende scriptie over de aansprakelijkheid van de netbeheerder op zee ten opzichte van de offshore windproducent en Hans Koenders had als scriptieonderwerp de invoering van het nieuwe leveranciersmodel.

Deze leergang richtte zich onder meer op kennisverdieping over de werking van de energiemarkt, elektriciteit, gas (downstream) en olie en gas (upstream), mededingingsrecht, vennootschapsrechtelijke aspecten van energiebedrijven, energiecontracten,  energie-infrastructuur, emissiehandel,  energiebeurzen en handel en aanbestedingsrechtelijke aspecten van energieprojecten.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more