dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

GRONITAS MOET PLAATS MAKEN VOOR FC GRONINGEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft op 31 januari 2014 in een kort geding, dat was aangespannen door de Gemeente Groningen tegen Sportclub Gronitas, geoordeeld dat Gronitas de club en kleedruimtes dient te ontruimen met het oog op de sloop en herinrichting door de Gemeente. Gronitas krijgt hiervoor overigens wel een voorschot van € 200.000,– op de schadeloosstelling die nog moet worden vastgesteld in de bodemprocedure (zie RVR 2014/46). De reden van de Gemeente om deze vordering in te stellen is, omdat zij het sportcomplex Corpus den Hoorn te Groningen als centrale trainingsfaciliteit van FC Groningen wenst aan te wijzen.

Inmiddels wordt er op het sportcomplex Corpus den Hoorn hard gewerkt aan nieuwe velden en voorzieningen voor FC Groningen.

Standpunten van partijen

In het kort geding heeft de Gemeente aangevoerd dat zij als eigenaar van de ondergrond van het clubgebouw deze in gebruik heeft gegeven aan Gronitas en dat zij de overeenkomst heeft opgezegd. Voorts stelt de Gemeente dat zij een zwaarwegend en spoedeisend belang heeft bij herontwikkeling van het sportcomplex, onder andere omdat FC Groningen bereid is te investeren in de aanwezige faciliteiten, zoals de hockeyvelden, softbalvelden en rugbyvelden.

Gronitas betwist dat er sprake is van een bruikleenovereenkomst en stelt dat zij middels extinctieve verjaring eigenaar is geworden van het clubgebouw en de onderliggende grond. Daarnaast heeft de Gemeente volgens Gronitas geen rechtens te respecteren belang nu de Gemeente slechts zou fungeren als stroman voor FC Groningen.

Het oordel van de voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter heeft over deze kwestie als volgt geoordeeld:

Verjaring

De voorzieningenrechter overweegt dat de Gemeente eigenaar is van de terreinen waarop het sportcomplex is gelegen. In 1989/1990 (toen Gronitas is verhuisd naar het betreffende complex) is de grond niet formeel in eigendom overgedragen aan Gronitas en evenmin is er een opstalrecht gevestigd. “Door ‘natrekking’ (art. 5:20 BW) is het door Gronitas geplaatste gebouw vanaf het begin eigendom van de Gemeente geweest.

Alleen indien het door Gronitas gedane beroep op verjaring slaagt, kan het eigendomsrecht van de Gemeente zijn vervallen. Voor een geslaagd beroep op verjaring dient Gronitas tenminste 20 jaar na 1989/1990 onafgebroken het ‘bezit’ van de ondergrond te hebben gehad (art. 3:306 en 3:314 BW).

“Bezit is het houden van een goed voor zichzelf; als er sprake is van het door de eigenaar toestaan van gebruik van de ondergrond en het door de gebruiker accepteren van die toestemming, is dat (naar opvattingen zoals die gelden in het maatschappelijk verkeer) ‘houderschap’ en geen bezit.”

“Uit art. 3:111 BW volgt dat wanneer men eenmaal begonnen is krachtens een rechtsverhouding voor een ander te houden, men hiermee onder dezelfde titel voortgaat, tenzij er zich een bijzonderheid voordoet, met name duidelijke tegenspraak van het recht van de ander. Dit laatste was er wel, maar deed zich pas recent voor, toen de Gemeente aanspraak maakte op de ondergrond van het clubgebouw en afbraak verlangde; vanaf 1989/1990 is er meer dan twintig jaar lang geen woord gewijd aan de juridische basis van de aanwezigheid van het gebouw.”

De voorzieningenrechter is gelet op het voorgaande van oordeel dat Gronitas niet in rechte heeft waargemaakt dat zij in 1989/1990 de ondergrond in bezit heeft genomen.

Bruikleenovereenkomst

Aangezien de Gemeente eigenaar is van de grond waarop het clubgebouw is geplaatst en er geen opstalrecht is gevestigd, is er volgens de voorzieningenrechter sprake van een bruikleenovereenkomst: “de Gemeente gaf, zonder een tegenprestatie te verlangen, voor onbepaalde tijd een stukje van het sportcomplex in gebruik aan Gronitas, opdat zij daarop haar clubgebouw zou kunnen plaatsen.”

Nu partijen geen bruikleenovereenkomst op papier hebben gesteld en de wet evenmin nadere aanwijzingen geeft, “moet worden bezien of er een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat” en “of vanwege een ontoereikende opzegtermijn dan wel een ongenoegzame (schade)vergoeding de opzegging in rechte niet kan worden aanvaard”.

Opzegging

Volgens de voorzieningenrechter heeft de gemeente “als eigenares en als behartiger van het algemene belang de regie over een groot sportterrein; als er na al die jaren sterke behoefte ontstaat om dat terrein anders in te richten, kan het recht daartoe niet aan de Gemeente worden ontzegd.”

Voorts is er voldaan aan de opzegtermijn, nu de termijn tussen de ‘opzegging’ (30 mei 2013 ) en de ontruiming (per 1 maart 2014) niet zodanig kort is dat daarin een belemmering is gelegen voor het accepteren van de opzegging.

Dat er door het toewijzen van de ontruiming een onomkeerbare situatie ontstaat, staat – gelet op de belangenafweging – niet in de weg aan de toewijzing van de vordering. Overigens is de Gemeente (zoals zij zelf ook heeft aangeboden) door de voorzieningenrechter veroordeeld tot betaling aan Gronitas van € 200.000,– als voorschot op de schadeloosstelling, welke nog moet worden vastgesteld in de bodemprocedure die reeds is aangevangen.

Wilt u meer weten over eigendom, verjaring en/of bruikleen, neem dan contact op met mr. S.L. Pipping.

Related Posts

Komen de miljoenen van…

Schorsing Sywert c.s. Op 28 april 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam Sywert en zijn compagnon geschorst als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Een voorlopige maatregel van de rechtbank…
Read more

Lang leve de pre-pack…

Vers van de pers: de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak FNV/Heiploeg. Het Hof geeft ruimte voor de pre-pack. Anders dan in het Smallsteps-arrest oordeelt het Hof…
Read more

Verplicht van het gas…

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 gebouwd zonder een gasaansluiting. In de Gaswet is bepaald dat een gasleverancier nieuw te bouwen bouwwerken niet zal aansluiten op het gasnet (artikel 10 lid 7…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd