dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

OFFICIËLE OPENING VAN NIEUWBOUW VOOR ENTRANCE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Afgelopen dinsdag 11 juni is de aftrap gegeven voor de nieuwbouw van het Energy Transition Centre (EnTranCe) van de Hanzehogeschool. EnTranCe, onderdeel van Energy Academy Europe, is een proeftuin waar toegepast onderzoek op het gebied van energiesystemen plaatsvindt. Personen uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven met een goed idee aangaande de energietransitie krijgen bij EnTranCe de mogelijkheden, faciliteiten, technologieën en het best mogelijke netwerk om deze ideeën te ontwikkelen in energieproducten en -diensten waar de markt om vraagt.

Er draaien verschillende projecten bij EnTranCe. Er wordt onderzocht hoe balancering van verschillende energiebronnen gedecentraliseerd kan plaatsvinden, waarbij er gefocust wordt op windenergie en zonne-energie. Daarbij wordt er ook gekeken hoe decentraal opgewekte energie zo optimaal mogelijk kan bijdragen aan de gewenste flexibiliteit in het elektriciteitsnetwerk. In het laboratorium focust men zich op allerlei toepassingen van bio-energie om deze op grotere schaal in productie te brengen. Daarnaast is er aandacht voor het elektrisch rijden en vergroening van de openbare verlichting. Kortom, EnTranCe is volop in ontwikkeling. Dorhout Advocaten heeft zich gespecialiseerd in energierechtelijke vraagstukken en participeert in EnTranCe.

Onder leiding van dagvoorzitter en manager van EnTranCe, Jeroen van den Berg, werden de plannen toegelicht. Er waren inspirerende sprekers, waaronder de voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, Henk Pijlman, wetenschappelijk directeur van Energy Academy Europe, André Faaij en CEO van GasTerra, Gertjan Lankhorst. Deze laatste sloot zijn speech af met het Oost-Groningse lied ‘Stro karton’ van Drs.P. Na de officiële opening van de ‘entrance’ van de nieuwbouw door Commissaris der Koning Max van den Berg, werd het glas geheven op de veelbelovende toekomst van EnTranCe.

Meer informatie over de proeftuin EnTrance en haar projecten vind u hier.

Meer informatie over energierechtelijke vraagstukken, kunt u opvragen bij Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more