dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN EN HOUD TERMIJNEN GOED IN DE GATEN BIJ GAS- EN ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN OP HET NET

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Inleiding

Op grond van artikel 23 van de Elektriciteitswet 1998 heeft de netbeheerder als taak degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net.

Lid 3 van artikel 23 bepaalt dat een elektriciteitsaansluiting door de netbeheerder dient te  worden gerealiseerd binnen een redelijke termijn, welke termijn in ieder geval is verstreken na 18 weken nadat het verzoek om een aansluiting bij de netbeheerder is ingediend. Uit de jurisprudentie volgt dat de aanvang van de termijn van 18 weken niet is het moment dat het verzoek wordt ingediend, maar het moment dat de offerte door de aanvrager wordt geaccepteerd. Dit zelfde geldt in verband met een gasaansluiting.

Besluit ACM inzake Rokade – Stedin

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 7 augustus 2014 op aanvraag van Rokade Planontwikkeling B.V. (hierna: Rokade) geoordeeld over de vraag wanneer de offerte van Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin) door Rokade was geaccepteerd, waarna de termijn van 18 weken begon te lopen. In deze zaak stelt Rokade dat Stedin de door Rokade verzochte gas- en elektriciteitsaansluitingen op het net te laat heeft gerealiseerd.

Op de eerste door Stedin uitgebrachte offerte heeft Rokade een aantal punten gewijzigd. ACM is van oordeel dat over cruciale onderdelen van deze offerte, te weten de uit te voeren werkzaamheden en het daarvoor te betalen totaalbedrag, nog geen overeenstemming bestond. De nummering van een aantal appartementen was aangepast en het vermogen van één van de aansluitingen was gewijzigd. De uiteindelijke acceptatie door Rokade blijkt volgens ACM uit de ondertekening van de tweede offerte en de toezending daarvan aan Stedin. Pas toen is de termijn van 18 weken gaan lopen.

Nu Stedin binnen 18 weken na acceptatie door Rokade van de tweede offerte de aansluitingen heeft gerealiseerd, is ACM van oordeel dat Stedin niet in strijd met artikel 23 lid 3 van de Elektriciteitswet 1998 heeft gehandeld. Dit zelfde geldt betreffende de gasaansluiting.

Stedin heeft overigens volgens ACM wel de termijn van 10 werkdagen overschreden die geldt voor het uitbrengen van een offerte nadat zij een aanvraag heeft ontvangen.

Geen fatale termijn

Naast het moment van accepteren van de offerte, dient men er ook op bedacht te zijn dat de termijn van 18 weken, die gaat lopen na acceptatie van de offerte, geen fatale termijn is. Uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam d.d. 22 juli 2009 (ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5471) volgt dat als de aansluiting na 18 weken niet is gerealiseerd de netbeheerder eerst een ingebrekestelling dient te ontvangen, voordat schadevergoeding kan worden gevorderd.

Overmacht

Tot slot kunnen alle omstandigheden van het geval meespelen bij de vraag of het redelijk is om de termijn van 18 weken strikt te hanteren. Hoewel ACM rond 2004 heeft aangegeven dat, indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de netbeheerder vallen (zoals regelgeving die het verbiedt om in dijken te graven gedurende bepaalde seizoenen) het niet altijd redelijk zal zijn om de termijn van 18 weken strikt te hanteren, volgt uit de besluiten van ACM dat zij deze termijn zeer strikt hanteert. De civiele rechter lijkt daarentegen eerder geneigd om de omstandigheden van het geval een rol te laten spelen bij de vraag hoe strikt de termijn moet worden gehanteerd.

Conclusie

Zowel aanvrager als netbeheerder dienen goed op te letten in de fase waarin wordt geoffreerd, met name indien er wijzigingen in de offerte worden aangebracht. Dit is onder andere van belang voor de bepaling van het moment van aanvang van de termijn van 18 weken waarbinnen de aansluiting dient te worden gerealiseerd. Vervolgens dienen beide partijen de 18 weken termijn in de gaten te houden en bij overschrijding dient eerst een ingebrekestelling te volgen. Tot slot dient men bedacht te zijn op het eventueel meespelen van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de strikte hantering van de termijn.

Wilt u meer weten over energierecht, in relatie tot bijvoorbeeld contractenrecht, neem dan contact op met Hans Koenders of Simone Pipping.

Related Posts

Komen de miljoenen van…

Schorsing Sywert c.s. Op 28 april 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam Sywert en zijn compagnon geschorst als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Een voorlopige maatregel van de rechtbank…
Read more

Lang leve de pre-pack…

Vers van de pers: de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak FNV/Heiploeg. Het Hof geeft ruimte voor de pre-pack. Anders dan in het Smallsteps-arrest oordeelt het Hof…
Read more

Verplicht van het gas…

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 gebouwd zonder een gasaansluiting. In de Gaswet is bepaald dat een gasleverancier nieuw te bouwen bouwwerken niet zal aansluiten op het gasnet (artikel 10 lid 7…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd