dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KABEL- EN LEIDINGSCHADE – WANNEER MOET U EEN KLIC-MELDING DOEN?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Als u als grondroerder, agrariër of particulier mechanisch gaat roeren in de ondergrond, bent u op grond van de WION in beginsel altijd verplicht om een KLIC-melding te doen bij het Kadaster. Als u dit nalaat, riskeert u aansprakelijkheid voor kabel- en leidingschade als gevolg van uw graafwerkzaamheden.

De KLIC-melding geldt voor het mechanisch graven in de ondiepe ondergrond vanaf het maaiveld tot hoogstens één kilometer diepte. Daaronder vallen in ieder geval de volgende mechanische graafwerkzaamheden: machinaal graven, heien, trillen, agrarische grondbewerkingen, baggeren, sonderen, boren, freeswerkzaamheden en egaliseren.

Voor agrariërs geldt een uitzondering op de meldplicht voor graafwerkzaamheden tot een diepte van 50 cm in de grond die zij in gebruik hebben. Er geldt evenmin een meldplicht als voldaan is aan de volgende drie vereisten:

1. de graafwerkzaamheden hebben een maximale diepte van 50 cm, én

2. de graafwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de grond die eigendom of in beheer is van de grondroerder, particulier of agrariër, én

3. sinds de eerder gedane graafmelding is de ligging van de netten in deze ondergrond niet veranderd.

Handmatig graven is in beginsel uitgezonderd van de KLIC-melding. Er zijn echter meerdere voorbeelden in de rechtspraak bekend waarbij handmatig graven gewoon tot aansprakelijkheid leidde, niet omdat geen KLIC-melding was
gedaan, maar omdat onzorgvuldig handmatig was gegraven door zonder enig onderzoek of voorbereiding vooraf. Zorgvuldiger had kunnen worden gehandeld door bijvoorbeeld eerst proefsleuven te graven. Deze voorbeelden hadden overigens geen betrekking op handmatig graven met een gewone schop, maar op het handmatig in de grond brengen van een pin/paal en het handmatig graven met een boorschop en een (hand)grondboor. Mijn advies is om in ieder geval bij deze handmatige graafwerkzaamheden ook gewoon een KLIC-melding te doen.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid in het algemeen en kabel- en leidingschade in het bijzonder kunt u vrijblijvend contact opnemen met

Pieter Lettinga.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more