dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

NIEUW BOEK VERSCHENEN: DE GIRALE BETALING EN HET FAILLISSEMENT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De girale betaling en het faillissement

De betalende schuldenaar en het verhaalsrecht van de curator en de bank.

Auteur: T. van Dijken (advocaat bij Dorhout Advocaten)                        

 

Het boek is te verkrijgen op de website van de uitgever http://www.celsusboeken.nl/?p=2145.

De girale betaling wordt in de rechtsliteratuur stiefmoederlijk behandeld, en dat geldt helemaal voor girale betalingen die zijn verricht op of rondom de datum van het faillissement. De discussie in de literatuur en jurisprudentie hierover is geenszins uitgekristalliseerd. In dit boek onderzoekt mr. Tim van Dijken (advocaat bij Dorhout Advocaten) welke juridische gevolgen er zijn verbonden aan een door de (later) gefailleerde schuldenaar verrichte girale betaling op en rondom de datum van de faillietverklaring.

Om die vraag te beantwoorden behandelt de auteur eerst de juridische aspecten van de girale betaling, en gaat hij in op de verhouding tussen de schuldenaar en de schuldeiser en de verhouding tussen de rekeninghouder en de bank.

Vervolgens komt het faillissement van de betalende rekeninghouder aan de orde, en wordt de vraag beantwoord in welke gevallen de curator een door de (later) gefailleerde schuldenaar verrichte girale betaling kan terugvorderen van de schuldeiser, of van de bank van de schuldenaar die de betaalopdracht heeft uitgevoerd.

Tot slot wordt de – weinig benijdenswaardige – positie van de bank van de schuldenaar besproken. De auteur onderzoekt welke juridische mogelijkheden de bank van de schuldenaar heeft om het met de betaalopdracht gemoeide bedrag vergoed te krijgen, indien de bank de saldovermindering van de rekening van de schuldenaar niet aan de boedel kan tegenwerpen. Hij doet dan ook enkele suggesties om de benarde positie van de bank te verbeteren.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more