dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WAT IS DE REIKWIJDTE VAN DE BOEKHOUDPLICHT?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Bestuurders van een vennootschap zijn verplicht om er voor te zorgen dat de boekhouding voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Verzuimt het bestuur hieraan te voldoen, dan ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer. Gelet daarop is het van belang om te weten wat onder de boekhoudplicht wordt verstaan.

In artikel 2:10 lid 1 BW is bepaald dat het bestuur verplicht is om (i) van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en (ii) van de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

In het arrest Brens q.q./Sarper (HR 11 juni 1993, NJ 1993/713) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat aan de wettelijke vereisten van de boekhoudplicht is voldaan ‘indien de boekhouding van een zodanig niveau is dat men snel inzicht kan krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie op enig moment en deze posities en de stand van de liquiditeiten, gezien de aard en omvang van de onderneming, een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie’. Deze beperkte en algemene maatstaf is jarenlang leidend geweest in de praktijk, en focust zich op de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van liquiditeit.

Onlangs heeft de Hoge Raad (HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR2014:2932) deze maatstaf echter ruimer uitgelegd. Voor het antwoord op de vraag of de boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kunnen ook andere elementen daarvan van belang zijn dan de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van liquiditeit. Dit brengt met zich mee dat de eisen voor de boekhouding niet voor iedere rechtspersoon gelijk zijn. De rechter zal per geval bekijken aan welke maatstaf de boekhouding in dat specifiek geval moet voldoen.

Wat betekent dit nu voor u als ondernemer? De verwachting is dat het recente arrest van de Hoge Raad  zal leiden tot een strengere beoordeling van de boekhoudplicht. Bij de beoordeling aan welke eisen uw boekhouding moet voldoen, dient namelijk –afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval- naar meerdere elementen dan enkel de inzichtelijkheid van de vermogenspositie van uw onderneming te worden gekeken,  zoals de aard, opzet en organisatie van uw onderneming. Zo zal bijvoorbeeld bij een onderneming waar de voorraad een belangrijk bestanddeel vormt van de liquiditeiten, snel inzicht moeten worden verkregen in de positie van de voorraden en zal een zeer gedetailleerde voorraadadministratie verlangd kunnen worden (vgl. Rb. Midden-Nederland 19 juni 2013, JOR 2013, 237, Landis). Zonder een dergelijk inzicht beschikt het bestuur niet over de gegevens aan de hand waarvan de financiële positie kan worden bepaald, bovendien kan de onderneming niet goed worden bestuurd en is naar mijn mening niet voldaan aan de boekhoudplicht.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met  Hans Koenders.

Related Posts

Komen de miljoenen van…

Schorsing Sywert c.s. Op 28 april 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam Sywert en zijn compagnon geschorst als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Een voorlopige maatregel van de rechtbank…
Read more

Lang leve de pre-pack…

Vers van de pers: de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak FNV/Heiploeg. Het Hof geeft ruimte voor de pre-pack. Anders dan in het Smallsteps-arrest oordeelt het Hof…
Read more

Verplicht van het gas…

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 gebouwd zonder een gasaansluiting. In de Gaswet is bepaald dat een gasleverancier nieuw te bouwen bouwwerken niet zal aansluiten op het gasnet (artikel 10 lid 7…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd