fc-wbg_lggnd dorhout advocaten

JURIDISCH WITBOEK BETREFFENDE UITROL VAN LNG BRANDSTOF DISTRIBUTIENETWERK GEREED

fc-wbg_lggnd dorhout advocaten

Naar aanleiding van het tweede LNG-evenement “LNG: fuel of the future”  van 10 november 2014, heeft Dorhout Advocaten N.V. een juridisch witboek geschreven. Aan dit LNG-evenement, dat door Dorhout Advocaten werd georganiseerd, is wederom enthousiast deelgenomen door bedrijven en instellingen die gezamenlijk vrijwel de gehele LNG-keten vertegenwoordigden. In het plenaire gedeelte gaven sprekers Iris Vis (Rijksuniversiteit Groningen) en Daisy Tempelman (Rijksuniversiteit Groningen / Dorhout) een presentatie over een “blue print” van de LNG-keten en juridische vraagstukken over eigendom en overdracht in de LNG-keten. Hierna werd een tweetal rondes van vier workshops georganiseerd, elk met een ander onderwerp: Strategische Planning (Erik Buthker), Opslag & Capaciteit (Gerben Dijkstra), Distributieproces (Filips Jager) en Gaskwaliteit (Jacques Dam). Voor meer nieuws over het evenement klik hier.

Het juridisch witboek belicht verschillende knelpunten die zich zullen voordoen bij de integratie van LNG als brandstof voor de scheepvaart en transportsector. De Nederlandse wetgeving met betrekking tot opsporing en winning van aardgas is niet relevant, nu het gas wordt geïmporteerd uit andere landen. Wanneer het LNG wordt ontvangen door de GATE wordt de Nederlandse wetgeving wel van toepassing. Met betrekking tot hervergassing en invoeding op het aardgasnet geldt de Gaswet en onderliggende regelgeving. Wanneer LNG echter wordt ingezet als brandstof blijkt het juridische kader niet duidelijk. Er bestaat een grote verscheidenheid aan regelgeving met betrekking tot veiligheidsnormen, materiaal, personeel en overige eisen die aan allerlei keuringen onderworpen zijn. Daarnaast wordt er veelal aansluiting gezocht bij de brandstof LPG. Een ander precair punt is de verantwoordelijkheid voor de gaskwaliteit van het LNG. Dergelijke juridische knelpunten worden nader belicht in het witboek. Tevens doet Dorhout Advocaten aanbevelingen om tot een drempelvrije uitrol van de brandstof LNG te komen.

Op dinsdag 19 mei 2015 is het witboek aangeboden aan Staatssecretaris Mansveld van het Ministerie Infrastructuur & Milieu. Genodigden en participanten van het LNG-evenement 2014 zullen op korte termijn het witboek ontvangen. Het witboek is ook te raadplegen via deze link: Witboek_LNG_brandstof_Dorhout_Advocaten.pdf .

Voor vragen over het witboek kunt u contact opnemen met Hans Koenders of Daisy Tempelman .

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more