dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVISEUR IN DE BOUW

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

In de bouw wordt vaak gebruik gemaakt van adviseurs. Daarbij kunt u onder meer denken aan architecten, constructeurs, klimaatdeskundigen, kostendeskundigen, werktuigbouwkundigen en elektrotechnische adviseurs en projectmanagers. Wanneer kan deze adviseur eigenlijk aansprakelijk worden gesteld?

Allereerst is van belang om te kijken welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de adviseur. In deze voorwaarden kunnen namelijk bepalingen over de verplichtingen en de (beperking van) aansprakelijkheid van de adviseur zijn opgenomen. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van De Nieuwe Regeling 2011 (hierna: DNR 2011).

Op grond van artikel 11 lid 2 DNR 2011 omvat de hoofdverplichting van de adviseur dat hij (1) de opdracht ‘goed en zorgvuldig’ moet uitvoeren, (2) de opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie moet bijstaan en (3) diensten ‘naar beste kunnen en wetenschap’ moet verrichten.

Voor aansprakelijkheid van de adviseur is vereist dat hij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichting (artikel 13 DNR 2011). Dit betekent dat de tekortkoming moet zijn te wijten aan de schuld van de adviseur, of op grond van de wet, overeenkomst dan wel verkeersopvatting voor rekening van de adviseur dient te komen (artikel 1 DNR 2011). Onder verkeersopvatting valt de fout van een adviseur die een goed en zorgvuldig handelend adviseur onder dezelfde omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid – en met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust – had kunnen en behoren te vermijden. Daarbij is het goed om te weten dat fouten van niet voorgeschreven hulppersonen die door de adviseur zijn ingeschakeld eveneens voor rekening van de adviseur komen (artikel 5 en 13 lid 2 DNR 2011).

In de DNR 2011 is de aansprakelijkheid van de adviseur beperkt in (1) aard, (2) tijd en (3) omvang.

Ad 1) Uitsluitend directe schade komt voor vergoeding in aanmerking (artikel 14 lid 1 DNR 2011). Hieronder vallen eveneens herstelkosten, legeskosten en uitvoeringskosten, mits deze kosten een rechtstreeks verband houden met de fout van de adviseur. Onder directe schade valt in ieder geval niet bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, en waardevermindering van producten.

Ad 2) De aansprakelijkheid is eveneens beperkt in duur. In de DNR 2011 zijn verschillende termijnen opgenomen. Na verloop van een termijn verliest u c.q. vervalt uw recht op een schadevergoeding. U dient dan ook goede nota te nemen van deze termijnen. Zo dient de opdrachtgever (a) de adviseur binnen 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst aansprakelijk te stellen (artikel 16 lid 1 DNR 2011), (b) zo spoedig mogelijk na ontdekking van de fout hierover bij de adviseur te klagen (artikel 16 lid 2 DNR 2011) en (c) na de klacht over de fout binnen 2 jaar een procedure te beginnen tegen de adviseur. Pas op dat uw zaak niet sneuvelt op deze termijnen!

Ad 3) De opdrachtgever en de adviseur dienen een keuze te maken met betrekking tot de omvang van de schadevergoeding. Deze keuze is tweeërlei: (1) de schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan advieskosten met een maximum van € 1.000.000,00, of (2) de schade is beperkt tot een bedrag aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000,00. Indien partijen geen keuze maken geldt het maximum van € 1.000.000,00 (artikel 15 lid 2 DNR 2011). Ingeval de opdrachtgever een consument is, gelden afwijkende bedragen.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid van de adviseur in de bouw kunt u vrijblijvend contact opnemen met Pieter Lettinga.

Related Posts

Komen de miljoenen van…

Schorsing Sywert c.s. Op 28 april 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam Sywert en zijn compagnon geschorst als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Een voorlopige maatregel van de rechtbank…
Read more

Lang leve de pre-pack…

Vers van de pers: de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak FNV/Heiploeg. Het Hof geeft ruimte voor de pre-pack. Anders dan in het Smallsteps-arrest oordeelt het Hof…
Read more

Verplicht van het gas…

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 gebouwd zonder een gasaansluiting. In de Gaswet is bepaald dat een gasleverancier nieuw te bouwen bouwwerken niet zal aansluiten op het gasnet (artikel 10 lid 7…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd