dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

DIGITALISERING RECHTSPRAAK: WAT IS DE STAND VAN ZAKEN?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 26 mei 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat digitaal procederen in eerste aanleg mogelijk maakt,  met algemene stemmen aangenomen. Het betreft het eerste van de vier benodigde wetsvoorstellen. Het tweede wetsvoorstel over digitaal procederen in hoger beroep, ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. De overige 2 uitvoeringswetten zijn thans nog niet ingediend.

Zodra 3 van de 4 wetten zijn aangenomen, mag de rechtspraak beginnen met het treffen van ‘alle nodige voorbereidingen’. De planning was dat na een gewenningsperiode van 6 maanden, het digitaal procederen per 1 januari 2016 zou worden ingevoerd. Deze invoeringsdatum lijkt onhaalbaar.

Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more