dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

403-VERKLARING: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MOEDERVENNOOTSCHAP

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Kan de schuldeiser van de dochter na het treffen van een schikking met de dochter alsnog haar moeder, die een 403-verklaring heeft afgegeven, aanspreken? Op deze vraag heeft de Hoge Raad onlangs antwoord gegeven (i). Aanleiding om de 403-verklaring nader om de loep te nemen. Wat is eigenlijk de reikwijdte van de 403-verklaring?

403-Verklaring

Een 403-verklaring houdt in dat de moedervennootschap (moeder), die de financiële gegevens van haar dochtervennootschap (dochter) in haar geconsolideerde jaarrekening verwerkt, schriftelijk verklaart zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden uit rechtshandelingen die haar dochter is aangegaan (art. 2:403 lid 1 sub f BW). Onder de hoofdelijke aansprakelijkheid vallen dus geen schulden van de dochter die voortvloeien uit de wet, zoals premieschulden, fiscale schulden of schadevergoedingen uit onrechtmatige daad. Voor haar geldigheid dient de 403- verklaring bij het handelsregister te worden gedeponeerd.

Concernvrijstelling

Doel van de 403-verklaring betreft de zogenaamde concernvrijstelling. Als gevolg van deze verklaring is de dochter, als ook voldaan is aan de overige wettelijke vereisten, vrijgesteld van onder meer de wettelijke inrichtingsvereisten voor haar jaarverslag en jaarrekening, de accountantscontrole, en het publiceren van de jaarrekening. Verantwoording vindt in een dergelijk geval plaats door consolidatie van de jaarrekening van de dochter in de jaarrekening van de moeder.

Aanvang

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de moeder vangt in beginsel aan vanaf de datum van publicatie van de 403-verklaring bij het handelsregister. In de verklaring zelf kan echter ook een ingangsdatum worden opgenomen, waaruit blijkt dat de aansprakelijkheidsstelling is beperkt tot na een bepaalde datum aangegane schulden en openvallende termijnen.

Einde

Om de hoofdelijke aansprakelijkheid te doen eindigen, dient de moeder een verklaring tot intrekking van de hoofdelijke aansprakelijkheid bij het handelsregister, waar de dochter statutair is gevestigd, te deponeren. Het moment waarop de moeder een beroep kan doen op de intrekking is het moment waarop de intrekking voor derden bekend is. Dit moment betreft in beginsel het moment van publiceren bij het handelsregister. De intrekking laat de aansprakelijkheid van de moeder voor schulden die al onder de verklaring vielen onverlet. Onder deze zogenaamde overblijvende aansprakelijkheid vallen onder meer schulden uit gedurende de gelding van de aansprakelijkheidstelling verrichte rechtshandelingen en oude schulden.

Schuldeisers dochter

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de moeder heeft tot gevolg dat de schuldeiser van de dochter, welke schuld onder de 403-verklaring valt, een zelfstandige vordering heeft op de moeder. Dit betekent dat de schuldeiser van de dochter zowel de moeder als de dochter kan aanspreken voor haar vordering. In dit kader heeft de Hoge Raad in haar uitspraak van 3 april 2015 geoordeeld dat een schikking tussen de schuldeiser en de dochter niets afdoet aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de moeder. De 403- verklaring kan niet op één lijn worden getrokken met een borgtocht zoals de Hoge Raad ook heeft geoordeeld in de zaak Akzo/ING (ii). Voor het niet betaalde deel kan de schuldeiser dan ook gewoon de moeder aanspreken.

Advies

Wees u er van bewust dat een schuldeiser van de dochter zowel bij de dochter als de moeder kan aankloppen voor betaling van haar vordering. Een schikking tussen een schuldeiser en de dochter voorkomt niet dat de schuldeiser alsnog naar de moeder kan gaan voor het resterende bedrag. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om in de schikking op te nemen dat de schuldeiser niet meer naar de moeder kan gaan om de rest van het bedrag te vorderen.

Voor meer informatie over de 403-verklaring en aansprakelijkheid van de moeder kunt u vrijblijvend contact opnemen met Hans Koenders.

i HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:837.

ii HR 28 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4663.

Related Posts

Komen de miljoenen van…

Schorsing Sywert c.s. Op 28 april 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam Sywert en zijn compagnon geschorst als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Een voorlopige maatregel van de rechtbank…
Read more

Lang leve de pre-pack…

Vers van de pers: de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak FNV/Heiploeg. Het Hof geeft ruimte voor de pre-pack. Anders dan in het Smallsteps-arrest oordeelt het Hof…
Read more

Verplicht van het gas…

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 gebouwd zonder een gasaansluiting. In de Gaswet is bepaald dat een gasleverancier nieuw te bouwen bouwwerken niet zal aansluiten op het gasnet (artikel 10 lid 7…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd