dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

DOMEINNAAM VS. HANDELSNAAM

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Wie zich in de groeiende markt van de internethandel wil onderscheiden, heeft een unieke domeinnaam nodig. Het belang van een unieke domeinnaam verklaart dat steeds meer internetondernemers actie ondernemen wanneer een ander (bijvoorbeeld een concurrent) nagenoeg dezelfde domeinnaam gebruikt of hun handelsnaam als domeinnaam gebruikt. Vaak stuurt men dan een sommatiebrief waarin de overdracht van de domeinnaam wordt gevorderd en/of een onthoudingsverklaring, want het gebruik zou in strijd zijn met het handelsnaamrecht van de verzender van de brief. Soms vordert men ook vergoeding van de advocaatkosten. Mogen dergelijke eisen gesteld worden? En welke bescherming geniet een domeinnaam of een handelsnaam?

Domeinnamen zijn als zodanig niet beschermd door de wet. Het gebruik van een domeinnaam kan wel in strijd zijn met het handelsnaamrecht van een ander. Een handelsnaam is de naam waaronder de onderneming wordt gedreven, dus onder welke naam de onderneming naar buiten treedt. De inschrijving in het KvK is niet doorslaggevend.

Onder de volgende voorwaarden maakt een houder van een domeinnaam inbreuk op het handelsnaamrecht van een ander:

1. Handelsnaam vs. handelsnaam. Het handelsnaamrecht biedt slechts bescherming tegen het gebruik als handelsnaam en niet tegen gebruik enkel als domeinnaam. Drijft de domeinnaamhouder zijn onderneming onder een andere naam dan de domeinnaam, dan is (in de regel) geen sprake van een handelsnaaminbreuk.

2. Oudere handelsnaam. De handelsnaam wordt alleen beschermd wanneer die ouder is dan de domeinnaam/handelsnaam waartegen de bescherming wordt ingeroepen.

3. De handelsnamen (c.q. domeinnamen) zijn gelijk of wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Vuistregel: een originele handelsnaam geniet een grotere beschermingsomvang dan een algemene of beschrijvende handelsnaam.

4. Er kan verwarring ontstaan bij het (online) publiek. Dit wordt ruim opgevat: wanneer het publiek niet weet met welke onderneming zij te maken heeft of niet weet dat de ondernemingen in een relatie staan met elkaar.

De voorwaarden hierboven kunnen in werkelijkheid subtieler zijn dan weergegeven. Indien u te maken heeft met een dergelijk geschil is het inwinnen van juridisch advies een must. In een vroeg stadium inschatten van je kansen in een procedure kan een hoop kosten besparen, niet in de laatste plaats omdat de verliezende partij in dit type procedures te maken krijgt met een zeer hoge proceskostenveroordeling (circa € 6.000-€ 10.000), gebaseerd op de werkelijke advocaatkosten. Dat is ook de reden dat in de sommatiebrieven in dit type geschillen vaak een hoge vergoeding voor de advocaatkosten wordt gevorderd.

Voor meer informatie en/of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Tim van Dijken.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more