dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

LEVERING VAN ENERGIE MIDDELS LAADPALEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het opladen van elektrische auto’s door middel van laadpalen die in de openbare ruimte staan is inmiddels aardig ingeburgerd in het straatbeeld. Maar hoe zit dit eigenlijk energierechtelijk in elkaar?

In 2004 is de eerste aanzet gegeven tot de liberalisering van de energiemarkt, ingegeven vanuit Europa. Het resultaat daarvan was dat netwerkbedrijven losgekoppeld moesten worden van productie- en leveringsbedrijven. Voordien waren deze activiteiten veelal verenigd in één hand (de zogenaamde verticaal geïntegreerde energiebedrijven). Dat mag dus niet meer op grond van de Splitsingswet. Hierover is door enkele leveringsbedrijven geprocedeerd tegen de Staat der Nederlanden, tot aan de Hoge Raad aan toe. Op 26 juni 2015 heeft de Hoge Raad zich in een aantal zaken uitgesproken omtrent de rechtmatigheid van de Splitsingswet, ten gunste van de Staat der Nederlanden. Als gevolg hiervan staat definitief vast dat de verticaal geïntegreerde energiebedrijven gesplitst moeten worden en netwerkbedrijven niet in groepsverband mogen opereren met productie- en leveringsbedrijven.

De (definitieve) status van de Splitsingswet heeft ook gevolgen voor de exploitatie van laadpalen. Een recent voorbeeld maakt dat ook duidelijk.

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft al enige tijd een onderzoek lopen naar de activiteiten van de volle dochter van het netwerkbedrijf Alliander, genaamd Allego. Laatstgenoemd bedrijf houdt zich bezig met de exploitatie van laadpalen. Het lijkt erop dat Allego leverancier is van elektriciteit en dat is verboden als die activiteit in een groep plaatsvindt met netwerkactiviteiten. Nader onderzoek van ACM moet uitmaken of sprake is van een overtreding van de Elektriciteitswet.

Het is dus maar zeer de vraag of netwerkbedrijven laadpalen mogen exploiteren als deze bedrijven direct of indirect ook als leverancier van elektriciteit zijn aan te merken.

Een ander aspect van de liberalisering van de energiemarkt is dat een afnemer de vrijheid moet hebben om een leverancier te kunnen kiezen. Bij een openbare laadpaal zal niet snel sprake zijn van een keuzevrijheid. Het is de vraag of die keuzevrijheid wel beperkt mag worden. Op dit moment zijn ons geen uitspraken van rechterlijke instanties bekend over dit onderwerp.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans Koenders of Simone Pipping.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more