dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BIOBRANDSTOF UIT ALGEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Onder bepaalde omstandigheden gaan algen vetten produceren en uitscheiden. Die hoeven alleen maar afgetapt te worden om er vervolgens goedkope biodiesel van te maken. Biobrandstof gemaakt van algen is dan ook een serieus antwoord op het energievraagstuk.

Onderzoeken tonen aan dat algen kunnen voorzien in 20% van de Nederlandse energievoorziening. Per acre (= 40,4687 are) per jaar blijken algen zo’n 9.400 liter aan biobrandstof te kunnen leveren. Dat is veel meer dan sojabonen (181 liter per acre per jaar) of mais (68 liter per acre per jaar) oplevert.

Bovendien kunnen algen in tegenstelling tot sojabonen en mais in niet-bebouwbare gebieden worden geproduceerd. Deze gebieden zijn ongeschikt voor landbouw en worden dus niet gebruikt voor het produceren van voedsel. Er is alleen maar zon en mest voor nodig. De productiemethode kan ook nog volledig duurzaam zijn door bijvoorbeeld rookgassen, restwarmte en reststoffen als voedingsstoffen te recyclen en daar algen mee te bemesten.

Maar waarom rijden onze auto’s dan nog niet op deze ideale brandstof?

Omdat het produceren van algenbiodiesel erg duur is. De productie van biodiesel uit algen kan qua kosten de fossiele brandstoffen (zoals onder meer aardolie en aardgas) niet verslaan. De productie van fossiele brandstoffen is wel twee tot drie keer zo goedkoop. Daarnaast is de kweek van algen zeer arbeidsintensief en is veel onderhoud aan de installaties noodzakelijk.

Het maken van algenbiodiesel brengt dus hoge kosten met zich mee, maar daartegenover staan wel grote voordelen. Men kan algen gemakkelijk laten groeien en ze groeien daarnaast ook snel. Iedereen met een zwembad kan dat bevestigen.

Daarnaast groeien algen in alle wateren: zoet, zout of brak. Algen zijn eencellige planten die je met miljoenen tegelijk volledig kunt onderdompelen in water. Hierdoor groeien ze niet alleen in elk soort water, maar zijn ze ook nog eens erg zuinig.

Algen zijn ook positief voor het broeikaseffect doordat ze het broeikasgas, kooldioxide, absorberen. En ze leveren dus meer olie op dan een andere biomassa grondstof.

Als we maar lang genoeg wachten zullen de kosten voor het kweken van algen omlaag gaan, terwijl de kosten voor de productie van fossiele brandstoffen nog verder stijgen.

Bent u van plan om een bedrijf te beginnen voor het kweken van algen of bent u anderszins geïnteresseerd in een biobrandstofproject? Wij adviseren u graag op energie-, ruimtelijke ordening- of milieurechtgebied.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more