dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

RENTESWAP ABN AMRO BANK IS RECHTSGELDIG VERNIETIGD

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 10 november jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam wederom een belangrijke uitspraak gedaan over een door de ABN Amro Bank verstrekte renteswap aan een vastgoedbedrijf.[1]  Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de renteswapovereenkomst op juiste gronden buitengerechtelijk is vernietigd wegens dwaling, omdat het betreffende vastgoedbedrijf dit complexe financiële product nooit zou hebben afgesloten indien zij juist en volledig zou zijn geïnformeerd door de ABN Amro bank.

Volgens het Gerechtshof heeft de ABN Amro bank ten aanzien van de werking van de renteswap een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. De overeengekomen renteswap had uitsluitend tot doel om renterisico’s af te dekken en zo had de klant dit ook mogen begrijpen. Het Gerechtshof oordeelt dat in het informatiemateriaal van de bank niet is vermeld ‘dat een deel van de rente (de liquiditeitspremie en andere renteopslagen) niet gefixeerd wordt door de swap, maar nog steeds variabel is en door de ABN Amro eenzijdig kan worden aangepast.’ Volgens het Gerechtshof wordt het tegenovergestelde beeld geschetst in het informatiemateriaal: ‘in de voor [X] opgestelde productomschrijvingen wordt zonder voorbehoud aangegeven dat de klant gedurende de looptijd van de financiering verzekerd is van rentelasten die vooraf exact bekend zijn en wordt expliciet als één van de voordelen genoemd dat de klant de rente fixeert en volledig is beschermd tegen rentestijgingen.’ Deze informatie is onjuist. Het Gerechtshof oordeelt hieromtrent: ‘Anders dan in de productomschrijvingen staat, wordt met een renteswap de rente niet zoals bij een standaard middellange lening gefixeerd, is [X] niet verzekerd van rentelasten die vooraf exact bekend zijn en is zij niet volledig beschermd tegen rentestijgingen.’ De rentefixatie bleek namelijk slechts betrekking te hebben op de Euribor-rente en niet op de opslagen.

Heeft u een renteswap afgesloten bij de bank? Grote kans dat de bank u ook onvoldoende heeft voorgelicht en dat u recht heeft op schadevergoeding. Laat uw renteswap geheel vrijblijvend beoordelen door Nicole Adema en Pieter Lettinga van Dorhout Advocaten.


[1] Gerechtshof Amsterdam 10  november 2015, ECLI:NL:GHAMs:2015:4647

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more