dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

RENTESWAP & BANKAANSPRAKELIJKHEID; ONDEUGDELIJKE RENTEVISIE BANKEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Heeft de bank u bij het afsluiten van de renteswap ook voorgehouden dat de rente zou gaan stijgen? Wist u dat de bank toen al verwachtte dat de rente zou gaan dalen. Deze informatie heeft de bank u echter niet verklapt, want dan had u de renteswap natuurlijk nooit afgesloten en had de bank niet zoveel geld aan u verdiend.

De geschillencommissie van het Kifid[1] (hierna: de Commissie) gaat onlangs in een drietal uitspraken[2] geheel ten onrechte voorbij aan de ondeugdelijke rentevisie van de bank bij het afsluiten van renteswaps. Het Kifid oordeelt onder meer dat ook een professionele partij als de bank de ontwikkeling van de rente niet zou kunnen voorzien. Dit oordeel is volstrekt onjuist.

De bank beschikt als professionele partij over voldoende economische modellen waarmee zij deugdelijke rentevoorspellingen kan doen. Op grond van meerdere economische indicatoren had de bank vanaf in ieder geval september 2007 al wetenschap (moeten hebben) van de grote kans op een wereldwijde recessie en een daarmee samenhangende dalende variabele rente.

Kortom, de bank wist in 2007 al dat de aanmerkelijke kans bestond dat de rente zou gaan dalen. In deze omstandigheden had de bank geen renteswap, maar een rentecap moeten adviseren. Met een rentecap wordt de klant namelijk niet alleen beschermd tegen rentestijgingen, maar kan de klant –in tegenstelling tot een renteswap- ook profiteren van de (toekomstige) rentedaling.

Heeft u een renteswap? Neem dan contact op met Simone Pipping om deze renteswap geheel vrijblijvend te laten beoordelen. Na een gedegen analyse kan zij u aangeven of er juridische mogelijkheden zijn om de bank aansprakelijk te stellen voor uw schade. Bij een eventuele aansprakelijkheidsstelling wordt nauw samengewerkt met een econometrist om voornoemde economische indicatoren en de schade nader te (kunnen) onderbouwen.


[1] Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

[2] Uitspraken Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-091, nr. 2016-092 en nr. 2016-093.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more