dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

METHODEBESLUITEN 2017-2021

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) stelt periodiek de regulering vast voor netbeheerders op grond van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Het gaat dan om regionale netbeheerders elektriciteit, de regionale netbeheerders gas, de landelijke netbeheerder elektriciteit (TenneT), de netbeheerder voor het net op Zee (TenneT) en de landelijke netbeheerder gas (GTS).

Vaststelling van deze regulering vindt plaats in zogenaamde methodebesluiten. Met een methodebesluit bepaalt ACM hoe zij voor een netbeheerder voor een periode van 3-5 jaar de gereguleerde tariefinkomsten berekent. Het doel van deze tariefregulering is om te komen tot (i) een redelijke prijs/kwaliteit verhouding voor gebruikers van energienetten, (ii) betrouwbare energienetten en (iii) duurzame energienetten.

Hoe komen deze methodebesluiten tot stand?

Eerst worden voor iedere netbeheerder ontwerp methodebesluiten opgesteld. Belanghebbenden kunnen hierop reageren. Vervolgens stelt ACM de methodebesluiten definitief vast, die dan voor 3 tot 5 jaar vastliggen. ACM rekent uit wat de efficiëntiekorting (x-factor) is op de inkomsten van de netbeheerders. Dit wordt vastgelegd in zogenaamde x-factorbesluiten. Deze efficiëntiekorting geldt ook voor een periode van 3 tot 5 jaar. De netbeheerders dienen jaarlijks vóór 1 oktober een tarievenvoorstel in waarin deze efficiëntiekorting is verwerkt. ACM beoordeelt jaarlijks de tarievenvoorstellen van de netbeheerders en legt haar beoordeling vast in tarievenbesluiten. De tarieven gelden vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.

De afgelopen weken zijn voor alle netbeheerders weer nieuwe methodebesluiten genomen voor de komende reguleringsperiode 2017- 2021. Op de website van ACM vindt u alle methodebesluiten (www.acm.nl).

Mocht u vragen hebben over methodebesluiten dan kunt u contact opnemen met Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more