dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

SURSEANCE CIG

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

PERSBERICHT

Rechtbank verleent CIG voorlopige surseance.

Mr. Gerard Breuker benoemd tot bewindvoerder.

Groningen, woensdag 23 november 2016

De Rechtbank Noord-Nederland heeft vandaag aan Central Industry Group (CIG) uit Groningen voorlopige surseance van betaling verleend.

Mr. Gerard Breuker van Dorhout advocaten is door de Rechtbank benoemd als bewindvoerder. CIG is een houdstermaatschappij van diverse werkmaatschappijen.

Mr. Breuker oriënteert zich nu op de situatie. Er hebben zich verschillende partijen gemeld die interesse hebben voor het overnemen van de dochtermaatschappijen. De verwachting is gerechtvaardigd dat de werkgelegenheid nagenoeg volledig behouden zal blijven.

Naast CIG is ook aan CIG Shipbuilding BV voorlopige surseance verleend.

Over CIG

CIG is een internationale toeleverancier aan de maritieme industrie, renewables en architectuur met activiteiten op het gebied van engineering, staalfabrieken en equipementbedrijven. De werkmaatschappijen van CIG bevinden zich zowel in Nederland, China als in Duitsland. De groepsomzet over het jaar 2015 bedroeg circa € 170 miljoen.

Noot voor de redactie :

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Charles Huijskens, 020 – 6 855 955 / 06 – 53 10 50 72.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more