dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WARMTETARIEVEN IN 2017

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WARMTETARIEVEN IN 2017

 

Sinds de inwerkingtreding van de Warmtewet per 1 januari 2014 stelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) elk jaar de hoogte van de maximale warmtetarieven vast. Voor de levering van warmte aan kleinverbruikers via een warmtenet geldt het Niet-Meer-Dan-Anders principe (NMDA).[1] De ACM heeft voor 2017 de volgende tarieven vastgesteld (tussen haakjes staan de tarieven die voor 2016 golden):

 

€    299,13    (€ 276,13)      vast bedrag voor de levering van warmte;

€      22,69    (€  22,66)      per verbruikte gigajoule (GJ);

€      25,02    (€  24,97)      meettarief;

€ 1.011,73    (€ 962,95)      eenmalige aansluitbijdrage tot 25 meter, boven 25 meter komt bovenop dit bedrag nog € 32,27 per meter (€ 33,87 in 2016).

 

Zoals al eerder vermeld, is er veel kritiek op de Warmtewet. Minister Kamp heeft daarom in de zomer van 2016 een wetsvoorstel tot herziening van de Warmtewet ter internetconsultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel bevat onder meer wijzigingen op het gebied van tariefregulering.

Inmiddels heeft de Ministerraad ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Warmtewet en is er een adviesaanvraag aanhangig bij de Raad van State. Wanneer het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer is nog niet duidelijk. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de wijziging van de Warmtewet.

Mocht u vragen hebben over warmtetarieven of de Warmtewet, neem dan gerust contact op met Hans Koenders of Simone Pipping.

 


[1] Niet-Meer-Dan-Anders houdt in dat kleinverbruikers voor de afname van warmte via een warmtenet niet meer betalen dan wat zij zouden betalen als zij zouden zijn aangesloten op het gasnet. De gedachte hierachter is dat afnemers van een warmtenet geen vrije keuze hebben voor een warmteleverancier en vaak evenmin kunnen overstappen op gas en daarom beschermd dienen te worden.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more