dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

EPC WORDT AANGESCHERPT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

EPC WORDT AANGESCHERPT

 

In de Staatscourant van 2 januari 2017 heeft Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakt dat het tweede lid van artikel 6b van de Crisis- en Herstelwet zal worden gewijzigd. Inmiddels heeft de terinzagelegging en de mogelijkheid voor een ieder om tegen dit voorstel zienswijzen in te dienen plaatsgevonden.

De minister wil drie gemeenten (Peel en Maas, Amsterdam en Den Haag) de mogelijkheid geven om de energienorm voor nieuwbouw aan te scherpen. Voor woningen die vóór 1 januari 2021 in de nieuw te bouwen wijken Giel Peetershof, Haven-Stad en Binckhorst worden gebouwd, geldt als grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 0,2. Nu is dat nog 0,4 (zie tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012). Hoe lager de EPC, hoe strenger de eisen.

Daarnaast worden de wijken Giel Peetershof en Haven-Stad de komende vijf jaar vrijgesteld van de aansluitplicht voor gas, warmte en elektriciteit.

Genoemde nieuwbouwwijken zijn wijken waar toekomstige bewoners de ruimte krijgen om woningen te bouwen naar eigen inzicht. Wel zijn daar bepaalde eisen aan verbonden. Zo moeten de woningen in Giel Peetershof bijvoorbeeld energieneutraal zijn.

Na 2020 moet echter naar verwachting alle nieuwbouw al voldoen aan de criteria voor bijna energiezuinige gebouwen (Beng). Die vervangen dan de huidige eisen op basis van de EPC.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Simone Pipping.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more