dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

PROVINCIE GRONINGEN VERLEENT OMGEVINGSVERGUNNING AAN WINDPARKEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

PROVINCIE GRONINGEN VERLEENT OMGEVINGSVERGUNNING AAN WINDPARKEN

 

De provincie Groningen heeft voor de bouw van vijf windparken omgevingsvergunningen verleend.

Het gaat om de parken Oosterhorn (18 turbines), Delfzijl Uitbreiding Zuid (16 turbines) en Geefsweer (14 turbines), in de gemeente Delfzijl. Eneco is betrokken bij deze drie projecten in Delfzijl. Bij Oosterhorn en Geefsweer via Millenergy, een samenwerking met Yard Energy en bij Delfzijl Zuid Uitbreiding in een consortium met Zuidzes, Straathof Beheer en Hinerg.

Verder komen in de Eemshaven in het windpark Oostpolder 21 turbines en in Oostpolderdijk 3 turbines. Het eerste park wordt ontwikkeld door Stichting Waddenwind en Innogy en de tweede door Innogy alleen.

De windparken zullen, afhankelijk van de keus voor de turbine, naar verwachting 300 megawatt (MW) aan windenergie op land gaan opleveren.

In windpark Oostpolder komen ook twee dorpsmolens, die deels worden gefinancierd uit het revolverende energiefonds van de provincie Groningen. Dat maakt het mogelijk voor omwonenden om te profiteren van lokaal opgewekte energie, zonder dat zij daarvoor de benodigde investering moeten doen.

Verder worden voor de windparken een gebiedsfonds opgezet, waarin de ontwikkelaars geld zullen storten, dat bestemd is voor de omgeving.

Eerder was al bekend geworden dat de provincie heeft ingestemd met de aanschaf van een ‘vogelradar’ en een ‘bat detector’ voor een aantal windparken, om te voldoen aan de eisen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.).

De volgende stap is de SDE+-aanvraag.

De provincie Groningen heeft een taakstelling van de rijksoverheid om 855,5 MW windenergie op land mogelijk te maken. Met de verleende omgevingsvergunning is daarvoor een belangrijke stap gezet. Op dit moment is er een opgesteld vermogen van circa 450 MW.

De provincie Groningen heeft met het Rijk afgesproken dat alle windparken in 2020 in werking zullen zijn en stroom zullen leveren aan het elektriciteitsnet.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more