dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Netwerk- en kabelschade: vorder ook kosten voor de storingsdienst (consignatiekosten)!

 

Casus

In april 2016 veroorzaakte X schade aan het gasnetwerk van Westland Infra Netbeheer (WIN) door met een vrachtwagen een gasstation te beschadigen. Over de aansprakelijkheid van X voor de schade als gevolg van het voorval bestaat geen discussie. Het geschil spitst zich toe op de vraag welke schade WIN vergoed kan krijgen. Vallen daaronder ook de kosten voor de 24/7-storingsdienst (consignatiekosten), die WIN mede maakt met het oog op het (onverwijld) repareren van schade aan het netwerk die door derden is veroorzaakt?

WIN stelt dat X voor een evenredig deel in de kosten voor de storingsdienst moet bijdragen. X verweert zich met de stelling dat WIN de consignatiekosten hoe dan ook moet maken en deze kosten vallen onder de normale bedrijfsuitoefening van WIN. Daarom ontbreekt het causale verband tussen de schade (consignatiekosten) en de onrechtmatige gedraging, aldus X.

Beoordeling

Het hof geeft WIN gelijk. WIN heeft volgens het hof voldoende inzichtelijk gemaakt dat de jaarlijkse consignatiekosten mede worden gemaakt met het oog op door derden veroorzaakte storingen (circa 15% van alle storingen). Daarbij is niet van belang dat de kosten ook zouden zijn gemaakt indien X geen schade zou hebben veroorzaakt.

Zie hier de uitspraak van het Hof Den Haag van 16 april 2019.

Anders:

De Rechtbank Rotterdam oordeelde in een andere zaak dat de door de netbeheerder gemaakte consignatiekosten niet voor vergoeding in aanmerking kwamen, omdat de netbeheerder deze ook zou hebben gemaakt indien er nooit schade door derden zou worden toegebracht.

Het devies

Er zijn dus tegenstrijdige uitspraken. Voor netbeheerders is het devies om consignatiekosten in ieder geval te vorderen. Voor veroorzakers van de schade om gemotiveerd verweer te voeren.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Tim van Dijken.

 

Related Posts

CBB: INFORMATIECODE ACM BIEDT…

CBb: Informatiecode ACM biedt geen grondslag voor verwerking persoonsgegevens  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in zijn uitspraak van 14 januari 2020 het beroep tegen de wijziging van…
Lees meer

CBB BEVESTIGT DAT DE…

CBB BEVESTIGT DAT DE NETBEHEERDER OOK ZONDER STORINGSRESERVE COMPENSATIE MOET BETALEN BIJ EEN STORING De feiten Twee windmolens van de Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind U.A. zijn sinds 2013 aangesloten op het…
Lees meer

UITSPRAAK CBB OVER TARIFERING…

UITSPRAAK CBB OVER TARIFERING VOOR AANGESLOTENEN OP GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEEM Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) heeft het beroep van Ducor Petrochemicals (hierna: Ducor) ongegrond verklaard met betrekking…
Lees meer