dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WETSVOORSTEL VERBOD LAAGCALORISCH GAS VOOR GROOTSTE VERBRUIKERS INGEDIEND

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WETSVOORSTEL VERBOD LAAGCALORISCH GAS VOOR GROOTSTE VERBRUIKERS INGEDIEND

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op 5 november 2019 het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers’ ingediend bij de Tweede Kamer.

Dit wetsvoorstel is volgens de Memorie van Toelichting “een belangrijk onderdeel van het pakket van samenhangende maatregelen om de gaswinning uit het Groningenveld zo spoedig mogelijk naar nul te brengen en het Groningenveld definitief te sluiten op een veilige en verantwoorde manier, die recht doet aan de betrokken publieke belangen en waarbij in voldoende mate rekening wordt gehouden met risico’s en tegenvallers, zoals koud weer of vertraging van de individuele maatregelen.” Het kabinet heeft op 29 maart 2018 reeds besloten om de gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen.

In het wetsvoorstel is onder meer een verbod opgenomen voor de grootste afnemers van laagcalorisch gas om nog laagcalorisch gas te onttrekken aan het  landelijk gastransportnet, dat wordt beheerd door GTS. Het betreft grootverbruikers die recent meer dan 100 miljoen m3 laagcalorisch gas per jaar hebben onttrokken aan het net. In feite gaat dit volgens de Minister om de 9 grootste afnemers van laagcalorisch gas, die gezamenlijk ca. 3 miljard m3 per jaar onttrekken. Deze 9 afnemers worden naar eigen keuze omgeschakeld naar hoogcalorisch gas of van het gas afgesloten. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal dit verbod ingaan per 1 oktober 2022.

Er zijn in totaal ca. 170 grootverbruikers van laagcalorisch gas aangesloten op het landelijk gastransportnet. Voor de overige grootverbruikers (naast de 9 grootste afnemers) is in het wetsvoorstel een zogenaamd generiek verbruiksplafond ingesteld. Dit verbruiksplafond zal eveneens ingaan op 1 oktober 2022 en verbiedt de overige grootverbruikers om in een gasjaar meer dan 100 miljoen m3 laagcalorisch gas aan het net te onttrekken. Deze afnemers mogen dus – in tegenstelling tot de 9 grootste afnemers – wel laagcalorisch gas blijven afnemen, zolang ze niet boven het plafond uitkomen.

De Memorie van Toelichting vermeldt verder onder andere dat de kosten die een afnemer maakt voor de ombouw naar hoogcalorisch gas of een alternatief in beginsel voor rekening van hemzelf zijn. Echter, als de kosten van de afnemer als noodzakelijk gevolg van het wetsvoorstel uitstijgen boven het normale ondernemersrisico, kan een verzoek worden ingediend ter compensatie van deze kosten. Het kabinet heeft hier 75 miljoen euro voor gereserveerd.

Klik op onderstaande link voor de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35328-3.html

Of het wetsvoorstel wordt aangenomen, is nog afwachten. De genoemde ingangsdatum van het verbod, te weten 1 oktober 2022, komt in ieder geval snel dichtbij. Dorhout Advocaten zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over dit voorstel tot wijziging van de Gaswet of heeft u een andere vraag op het gebied van energie en recht? Neem dan contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more