dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

HET IMG START VANAF 1 SEPTEMBER MET DE BEHANDELING VAN SCHADE DOOR WAARDEDALING

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal op 1 juli 2020 starten met de schadeafhandeling in Groningen. Momenteel behandelt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) de schadeafhandeling van fysieke schade in Groningen. De IMG zal niet alleen fysieke schade gaan behandelen maar ook andere schadesoorten zoals schade door waardedaling en immateriële schade. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft inmiddels aangegeven dat de werkwijze voor schade door waardedaling gereed is. De aanpak voor immateriële schade is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat het IMG vanaf 1 september 2020 start met de behandeling van meldingen over schade door waardedaling.

De verwachting is dat meer dan 100.000 Groningers een aanvraag voor schade door waardedaling zullen gaan indienen. De TCMG heeft tot nu toe ongeveer 40.000 schadeaanvragen afgehandeld in twee jaar. Het IMG is voornemens om twee tot drie keer zoveel besluiten binnen een paar maanden af te handelen door de afhandeling van de aanvragen voor schadevergoeding voor waardedaling groepsgewijs aan te pakken. De regeling zal per gebied geopend worden. De bewoners van Loppersum en Appingedam kunnen als eerste een aanvraag indienen omdat in deze gebieden de waardedaling het grootst is. Bij het vaststellen van waardedaling zal het IMG de methode van Atlas voor Gemeenten gebruiken. Het IMG volgt hiermee het advies van de commissie Hammerstein op. De commissie Hammerstein heeft deze methode als meest geschikt geacht omdat deze methode onder andere het generieke (imago) effect en het meer specifieke (aan de sterkte van de lokale bevingen verbonden) effect combineert. Per volledig postcodegebied is over de periode augustus 2012 tot 1 januari 2019 een procentuele waardedaling vastgesteld. Het postcode gebied zal derhalve bepalend zijn bij het vaststellen van de waardedaling. Uit het advies van Hammerstein volgt dat een vaste datum gehanteerd zou moeten worden voor de bepaling van de economische waarde van de woning. De adviescommissie heeft geadviseerd als peildatum 1 januari 2019 te gebruiken. Verder blijkt uit het advies dat de compensatie voor waardedaling in beginsel een finaal karakter zal hebben. Het is een vergoeding voor een risico dat op de peildatum wordt berekend met inachtneming van de goede en kwade kansen.

De werkwijze die gehanteerd zal worden door het IMG is nog niet gepubliceerd. Op de website van de TCMG wordt vermeld dat op basis van het advies van de commissie Hammerstein een werkwijze wordt voorbereid ter uitvoering van de waardedalingsregeling voor het IMG.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Margot Gozoglu.

Related Posts

UITSPRAAK CBB ZONDER UITSLUITSEL…

UITSPRAAK CBB ZONDER UITSLUITSEL OVER ONTHEFFING ELEKTRICITEITSNET STATION LEIDEN Op 11 augustus 2020 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) uitspraak gedaan in een zaak tussen NS…
Read more

ENEXIS KRIJGT IN HOGER…

ENEXIS KRIJGT IN HOGER BEROEP ALSNOG GELIJK EN HOEFT GEEN TRANSPORTCAPACITEIT AAN TE BIEDEN Inleiding Energiepark Pottendijk ontwikkelt een windpark en twee zonneakkers in de gemeente Emmen. Het is de…
Read more

ARTIKEL GEPUBLICEERD OVER CAPACITEITSGEBREK…

ARTIKEL GEPUBLICEERD OVER CAPACITEITSGEBREK OP HET ELEKTRICITEITSNET EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN Simone Pipping heeft een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE). De titel luidt: ‘Net…
Read more