dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ENERGIE & DORHOUT ADVOCATEN: DAISY TEMPELMAN NIEUWE PROMOVENDUS

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

In het kader van de samenwerking van Dorhout Advocaten met de Groningen Centre of Energy Law (GCEL) is Daisy Tempelman vanaf 1 september 2011 parttime als juridisch medewerker aan Dorhout Advocaten verbonden. Naast haar promotie onderzoek op het gebied van “Changing Energy Markets, Risks and Liabilities” zal Daisy voor Dorhout Advocaten werkzaamheden verrichten op het terrein van energierecht en aansprakelijkheidsrecht.

Het GCEL is onderdeel van de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen: het coördineert al het onderzoek en onderwijs op het gebied van het energierecht in de gehele energieketen, werkt samen met marktpartijen zoals de Gasunie, GasTerra en de Energy Valley en is onderdeel van het Groningen Energy and Sustainability Program (GESP). Bovendien participeert GCEL in het programma Energy Delta Gas Research (EDGAR) dat onderzoek verricht naar de verduurzaming van de energie- c.q. gassector.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more