dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS GEWIJZIGD

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is per 9 februari op een aantal punten gewijzigd. Het voornaamste doel was om de kosten en lasten voor de verwerkers van persoonsgegevens te verlagen. Zo hoeft er niet meer dubbel een voorafgaand onderzoek (VO) aangevraagd te worden over dezelfde verwerking en hoeft de functionaris van persoonsgegevens niet meer jaarlijks een verslag op te stellen. De verwerking van persoonsgegevens buiten Europa is ook op een paar punten vergemakkelijkt. Verder zijn op het overtreden van de meldingsplicht zwaardere boetes komen te staan.

Dit nieuws is belangrijk, omdat vrijwel ieder bedrijf persoonsgegevens verwerkt en dus onder deze wet valt. Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van hun wettelijke plichten als “verwerker”.

(bron: Koen Konings – Dorhout Advocaten)

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more