dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

MEER FAILLISSEMENTEN: HOE KUNT U UW POSITIE VERSTERKEN?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft medio augustus 2013 bekend gemaakt dat het aantal failliet verklaarde bedrijven in de maand juli 2013 is opgelopen tot 779. Dat is ruim 100 meer dan in de daaraan voorafgaande maand. Vooral in de handel en de bouwnijverheid konden veel ondernemingen het hoofd niet boven water houden. Het aantal faillissementen in de bouw was echter wel lager dan in de voorgaande maanden.

Indien u zaken doet met ondernemingen die vervolgens in zwaar weer verkeren, is het van belang om de risico’s vooraf zoveel mogelijk te hebben beperkt. Er zijn tal van juridische en financiële instrumenten om dit te doen, zoals het eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame, het bedingen van vooruitbetaling, het retentierecht en verpanding. Een deel van deze instrumenten dient u (schriftelijk) overeen te komen. Een deel heeft een wettelijke grondslag en behoeft geen contractuele basis.

Het verdient aanbeveling om zaken voorafgaand goed te regelen om in tijden van crisis sterker te staan. Geadviseerd wordt dan ook om de algemene voorwaarden, de wijze waarop deze van toepassing worden verklaard en (standaard)overeenkomsten door te lichten en waar nodig aan te passen.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more