dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

PRE-PACK HEIPLOEG

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Bij beslissing van de rechtbank Noord-Nederland de dato 28 januari 2014 zijn de advocaten Pieter Lettinga en Gerard Breuker, beiden verbonden aan het kantoor Dorhout Advocaten te Groningen, aangesteld tot curatoren in de faillissementen van alle Nederlandse  besloten vennootschappen die behoren tot de Heiploeg Group welke haar  hoofdvestiging heeft in Zoutkamp.

Pre-pack, stille bewindvoerders

Op donderdag 16 januari is door rechtbank Noord- Nederland naar aanleiding van een door Heiploeg bij de rechtbank ingediend verzoek tot het aanwijzen van een beoogd curator cq stille bewindvoerder, aan Heiploeg meegedeeld dat  de rechtbank voornemens was om, indien binnen een redelijke termijn een insolventieprocedure zou worden geopend;

– aan te stellen tot curatoren mr G.W. Breuker en mr P.Lettinga, advocaten te Groningen, werkzaam bij Dorhout Advocaten, en

– te benoemen tot rechter-commissaris  mr L.T.de Jonge, lid van de rechtbank.

“Doel van deze regeling”, aldus de rechtbank, “is het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. De aanwijzing van de stille bewindvoerders biedt een mogelijkheid om in relatieve rust een verkoop of reorganisatie vanuit een insolventie voor te bereiden.”

Kerngegevens Heiploeg Group

De omzet van de Group bedraagt 280 miljoen Euro per jaar. Binnen de vennootschappen die  failliet zijn verklaard, zijn 378 mensen werkzaam (311 in vaste dienst en 67 uitzendkrachten). Binnen de vennootschappen die dankzij de pre-pack  buiten het faillissement zijn gebleven,  Morubel NV in België, Nauta Novica NV en haar dochterondernemingen in Zuid-Amerika, TK Fish S.A. in Marokko, Heiploeg Sea food Ltd in India, Dansk Heiploeg A/S in Denemarken en Erste SGK Verwaltungsgesellschaft mbh in Duitsland zijn nog eens 2800 mensen werkzaam.

Schuldenlast

Een bankenconsortium bestaande uit de Rabobank Stad- en Midden Groningen, Rabo Nederland (inclusief voormalig  Friesland Bank), de ABN AMRO Bank en Landsbanki hebben in totaal meer dan € 130.000.000,– te vorderen van de Heiploeg Group. Daarnaast is er op 27 november 2013 een boete door de Europese Unie aan de Group opgelegd tot een bedrag van € 27.082.000,–. Hoewel er  op 23 januari jl een verzoek bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie te Luxemburg is ingediend strekkende tot nietigverklaring van het besluit waarbij de boete werd opgelegd, heeft zo’n verzoek geen schorsende werking  en diende de boete in zijn geheel uiterlijk 28 januari 2014 te zijn voldaan dan wel in delen, maar dan wel tegen zekerheidstelling voor een bedrag van € 27.082.000,– uiterlijk op diezelfde datum.

Verkoop activa aan Parlevliet & Van der Plas

Deze schuldenlast werd te zwaar. Het besluit werd genomen om een koper te zoeken voor de  Heiploeg Group. In december 2013 is opdracht gegeven een koper te vinden voor Heiploeg NL. Verschillende partijen zijn uitgenodigd een bieding  te doen nadat zij toegang verschaft hadden gekregen tot een digitale  dataroom met daarin alle mogelijke relevante gegevens betreffende de Heiploeg Group. Drie partijen hebben een bieding uitgebracht. De stille bewindvoerders hebben sinds hun aanstelling op 16 januari van dichtbij het verkoopproces meegemaakt dat reeds in een gevorderd stadium was. De drie partijen hadden toen al een bieding uitgebracht. Met de strategische partner Parlevliet& Van der Plas uit Katwijk  is vervolgens tot een eindresultaat onderhandeld, dat voor de gezamenlijke schuldeisers naar het oordeel van de (beoogd) curatoren het best haalbare resultaat was gelet op de omstandigheden van het geval.

Behoud werkgelegenheid

De werkgelegenheid van circa 300 mensen in Groningen blijft dankzij de doorstart behouden. De Belgische dochter Morubel gaat zelfstandig verder.

Dorhout Advocaten NV
Postbus 96
9700 AB Groningen
050-5206520

Curatoren:
Gerard Breuker (g.breuker@dorhout.nl)
Pieter Lettinga (p.lettinga@dorhout.nl)

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more