dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

IS EEN PRE-PACK VOOR U DE AANGEWEZEN ROUTE?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel, dat het mogelijk maakt dat rechters al voor het uitspreken van het faillissement op verzoek van een noodlijdende onderneming bekend maken wie de beoogd curator is, de zogenaamde pre-pack.

De pre-pack maakt het mogelijk om in een relatief vroeg stadium de doorstartmogelijkheden voor de gezonde onderdelen van een onderneming te onderzoeken. Het bestuur van de desbetreffende onderneming treedt in onderhandeling met potentiële overnamekandidaten over de verkoop van de bedrijfsonderdelen. Dit proces vindt plaats onder het toeziend oog van de beoogd curator. Hoewel de beoogd curator geen toezichthouder of adviseur is, is het zijn taak om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers in het oog te houden.

Op de datum waarop het faillissement van de desbetreffende vennootschap wordt uitgesproken, kan de curator vervolgens direct zijn goedkeuring verlenen aan het reeds zorgvuldig voorbereide doorstartplan, zodat leveranciers en afnemers hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.

Doordat meer tijd beschikbaar is om verkooponderhandelingen te voeren dan in een gewone faillissementssituatie, maakt de pre-pack het mogelijk om een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te realiseren voor de gezonde bedrijfsonderdelen. Bovendien kan dankzij een pre-pack vaak een groot deel van de werkgelegenheid behouden blijven.

Een belangrijk bezwaar tegen de pre-pack is, dat er nog geen wettelijke basis voor bestaat. Met het instemmen door de ministerraad met het wetsvoorstel, komt die wettelijke basis een stapje dichterbij. Het wetsvoorstel ligt thans voor advies bij de Raad van State.

Niet in alle gevallen is de keuze voor een pre-pack de beste oplossing. Dorhout Advocaten kan u adviseren over de vraag of een pre-pack voor uw onderneming de aangewezen route is.

Indien u vragen heeft over de pre-pack, dan kunt u contact opnemen met
mr. G.W. Breuker of mr. P. Lettinga.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more