dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Dit brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de kinderalimentatie. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: de alleenstaande ouderkorting en de fiscale aftrekpost voor betaling van kinderalimentatie vervallen, daarentegen wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd.

Die verhoging (met maximaal € 3.050,00) wordt de ‘alleenstaande ouderkop’ genoemd.

Als de verzorgende ouder in aanmerking komt voor deze financiële tegemoetkoming van de overheid, hoeven ouders in feite zelf minder bij te dragen in de kosten van hun kinderen omdat de kosten van het kind dan al op een andere manier gefinancierd worden. Dit kan betekenen dat de ouder die nu al kinderalimentatie betaalt, volgens de nieuwe regelingen teveel bijdraagt. Verder betekent het vervallen van de fiscale aftrekbaarheid, dat de draagkracht van de betaler vermindert.

De verhoging van het kindgebonden budget en het vervallen van het fiscaal voordeel, kan een reden zijn voor de alimentatieplichtige ouder de rechter te verzoeken de alimentatiebijdrage te wijzigen.

Op 1 april 2013 is het systeem voor de vaststelling van kinderalimentatie ingrijpend gewijzigd. Dit leidde in het algemeen tot vaststelling van lagere kinderalimentaties.. Dié wetswijziging was op zichzelf geen reden om bestaande alimentaties te laten herzien; de aankomende wijziging biedt deze mogelijkheid wél. Ook wordt er dan gerekend volgens het nieuwe systeem.

De ouder die kinderalimentatie ontvangt, moet er rekening mee houden dat vanaf 2015 de bijdrage naar beneden kan worden bijgesteld en de alimentatieplichtige kan laten beoordelen of het zinvol is het alimentatiebedrag opnieuw te laten vaststellen.

Indien u vragen over dit onderwerp heeft, kunt u vrijblijvend contact opnemen met
Margriet Schutte en/of Marianne Verheul.

0

Related Posts

BESLUIT ACM: TENNET VERANTWOORDELIJK…

ACM heeft in een geschilbesluit d.d. 9 oktober 2018 geoordeeld dat TenneT verantwoordelijk is voor de verplaatsing van de kabels van een 150 kV-installatie naar een nieuw te bouwen 150…
Lees meer

UITSPRAAK HOGE RAAD TARIFERING…

Op 23 november 2018 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak tussen Ennatuurlijk als warmteleverancier/beheerder van een warmtenet en drie huishoudelijke afnemers van warmte die zijn aangesloten…
Lees meer

KONSTRUKTIEBEDRIJF COOPS EN NIEBORG…

Op 27 november 2018 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Konstruktiebedrijf Coops en Nieborg B.V., gevestigd aan de Industrieweg 11 te Hoogezand (9601 LJ), door Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,…
Lees meer