dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

UW EIGEN ELEKTRICITEITSNET BEHEREN?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Bedrijven met een eigen elektriciteitsnet kunnen bij de Autoriteit Consument en Markt (verder: “ACM”) een ontheffing vragen van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen.

Doordat er steeds meer initiatieven zijn om als bedrijven gezamenlijk lokaal energie op te wekken, lijkt de behoefte om een eigen elektriciteitsnet in eigendom te hebben en te beheren toe te nemen. Veel bedrijven beheren (onbewust) eigenlijk al een eigen elektriciteitsnet, maar voldoen (ook onbewust) niet aan de wettelijke vereisten en/of hebben geen ontheffing aangevraagd van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder.

In Nederland is in beginsel iedere gebruiker van elektriciteit aangesloten op het elektriciteitsnet[1]. Per regio is een netbeheerder aangewezen die het regionale elektriciteitsnet beheert (bv. Enexis, Liander en Westland Infra).

Deze regionale netbeheerders hebben tot taak het beheren van het net, het verhelpen van storingen, het transporteren van elektriciteit en het aansluiten van bedrijven en consumenten op het elektriciteitsnet. De ACM houdt toezicht op de naleving van deze taken.

Op veel plekken in Nederland zijn bedrijven aangesloten op een eigenelektriciteitsnet. Om een vrije toegang tot het net te kunnen garanderen, moet elke eigenaar van een elektriciteitsnet een netbeheerder aanwijzen. Er kunnen redenen zijn om van deze aanwijzingsverplichting een ontheffing te krijgen.

De mogelijkheid tot het krijgen van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder is opgenomen in artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998. Om in aanmerking te kunnen komen voor een ontheffing moet de aanvrager aan allerlei voorwaarden voldoen. Verder is het zo dat de ACM op grond Europese regelgeving de geldende regels vrij strikt hanteert (moet hanteren). Aan het verkrijgen van de ontheffing zijn (met name in genoemd artikel) behoorlijk wat voorwaarden verbonden. Bij het doen van een aanvraag dient een uitgebreid formulier te worden ingevuld. Het is van groot belang dat het aanvraagformulier goed wordt ingevuld en dat u goed weet met welk doel de vragen worden gesteld. In de praktijk zien wij dat een aanvraag vaak al strandt op een onjuist of onvolledig ingevuld aanvraagformulier, terwijl er wel een mogelijkheid was om de ontheffing te verkrijgen.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Hans Koenders, Annelies Schwartz, Simone Pipping of Margriet Schutte.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more