dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

EERSTE ONTHEFFINGEN EXPERIMENTEN AMVB VERLEEND

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) heeft eind van het jaar 2015, namens de Minister van Economische Zaken, vier ontheffingen verleend op grond van de AMvB experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (afgekort Experimenten AMvB).

De experimenten AMvB is gebaseerd op art. 7a van de Elektriciteitswet. Kort samengevat staat in die wettelijke bepaling opgenomen dat middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij wege van een experiment afgeweken kan worden van de Elektriciteitswet. Het experiment moet wel bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van de productie, het transport en de levering van decentraal opgewekte duurzame elektriciteit, of elektriciteit opgewekt in een installatie voor warmtekrachtkoppeling. Het experiment moet ook passen binnen de verantwoorde financiële kaders van het Rijk.

De Experimenten AMvB is van kracht sinds 28 februari 2015. Het is nu voor het eerst dat er ontheffingen zijn verleend die zijn gebaseerd op de Experimenten AMvB.

Initiatieven die in aanmerking willen komen voor een ontheffing op grond van de Experimenten AMvB worden ontheven van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen, ontvangen van rechtswege een leveranciersvergunning en hoeven slechts een ‘lichte’ toets te doorstaan bij ACM ten aanzien van de methode van tarifering. Hierdoor wordt het dus toegestaan dat productie, distributie en levering van elektriciteit in één hand komt. Dit bevordert lokale initiatieven, zo was de gedachte.

Voor twee soorten experimenten kon een aanvraag worden ingediend: (i) projectnetten met geïntegreerd energiebedrijf met één aansluiting op het openbare net voor back up en teruglevering en maximaal 500 afnemers en (ii) projecten tot 10.000 afnemers waarbij het net bij de netbeheerder blijft maar waar de aanvrager van het experiment zelf mag balanceren, dynamisch mag tariferen.

Vanaf 1 mei 2015 tot en met 11 september 2015 was het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Dat hebben verschillende partijen gedaan. Dorhout Advocaten heeft één van de aanvragers met succes hierin begeleid. Uiteindelijk zijn er vier ontheffingen verleend, waarvan één project tot 10.000 afnemers.

Op korte termijn zal de Experimenten AMvB worden geëvalueerd en zal worden bekeken wanneer deze weer wordt open gesteld. Op de website van www.rvo.nl is meer informatie te vinden over de Experimenten AMvB. Daar staan ook de ontheffingen vermeld die zijn toegewezen.

Mocht u zelf met een idee rondlopen en de mogelijkheden willen beproeven van de Experimenten AMvB dan staan Hans Koenders en Simone Pipping u graag te woord om dit voor u na te gaan.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more